Aanpak huiselijk geweld

1 op 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld; wat kun jij met deze kennis?

20 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar is slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Bij 12% van de jongeren ging het om structureel huiselijk geweld, dat wil zeggen maandelijks, wekelijks of zelfs (bijna) dagelijks. Dat blijkt uit een nieuwe analyse door het CBS over jongeren op basis van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld van het CBS en het WODC.

1 op 5 jongeren
Jongeren hebben relatief vaak te maken met fysieke mishandeling (12 %), dwingende controle (10%) door een ouder, familielid of een (ex)partner en 5% was slachtoffer van stalking door een ex-partner. Mannen zijn daarbij vaker plegers dan vrouwen en voor alle vormen van geweld geldt dat jonge vrouwen vaker slachtoffer zijn dan jonge mannen. Jongeren die op zichzelf woonden maakten bijna drie keer zo vaak seksueel geweld mee als thuiswonende jongeren (6 procent tegenover 2 procent). Meer over dit onderzoek kun je hier lezen.

Wat kan je als professional die met jongeren werkt met deze kennis?

Het is belangrijk om je in contact met jongeren bewust te zijn hoeveel van hen daadwerkelijk geweld meemaken; als slachtoffer of als pleger. In hun gezin van herkomst of in een partnerrelatie. Maak geweld daarom bespreekbaar in je contact met jongeren. Zorg dat je voldoende kennis hebt over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook over gevolgen van geweld voor jongeren. De situaties waarin geweld plaatsvindt zijn heel verschillend. Naast de ernst, de frequentie en de vorm van het geweld verschillen ook de onderliggende factoren, zoals stress, alcoholgebruik, uit de hand gelopen opvoedsituaties en psychiatrische problematiek. Bovendien is het belangrijk je bewust te zijn van de dynamiek van het geweld: mogelijk speelt gender een rol en is sprake van een verschil in macht en onmacht tussen slachtoffer en pleger. Allemaal informatie die van belang is bij het zoeken naar een gepaste aanpak. De beschrijving van de geweldspatronen helpt hier bij.

Lees meer in het online magazine Profielen achter het geweld - Augeo Special - Gezinsprofielen.