1. Actueel
 2. 5 tips voor kinderen die mantelzorger zijn
Aanpak huiselijk geweld

5 tips voor kinderen die mantelzorger zijn

Eén op de vijf kinderen en jongeren groeit op met een vader, moeder of ander gezinslid die langdurig ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. De kinderen nemen vaak taken op zich die horen bij hun ouders. We noemen ze ‘jonge mantelzorgers’.

Jonge mantelzorgers

Deze 5 adviezen kun je een kind meegeven:

 • 1. Praat met iemand die je vertrouwt.
  Het helpt om je hart te luchten en te horen hoe anderen de situatie beleven, zoals een vriend, vriendin of leraar met wie je het goed kunt vinden. Eventueel kan die vertrouwenspersoon rekeninghouden met je situatie of je helpen.
 • 2. Zoek betrouwbare informatie over de ziekte of beperking van je familielid.
  Zo krijg je meer grip op de situatie. Het maakt die niet altijd makkelijker, maar wel duidelijker.
 • 3. Vraag om hulp.
  Vooral als je merkt dat je andere dingen niet meer kunt, zoals huiswerk maken of leuke dingen doen, is dat verstandig.
 • 4. Zorg goed voor jezelf.
  Alleen dan kun je de zorg voor de ander goed volhouden. Voel je niet schuldig als je iets leuks gaat doen; het is belangrijk leeftijdsgenoten te blijven ontmoeten.
 • 5. Zoek contact met andere jonge mantelzorgers.
  Het geeft een prettig gevoel andere jongeren te ontmoeten die snappen wat jij meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld bij Voor jonge mantelzorgers, Tante Joy en Hoezitdat.

Deze vijf tips zijn afkomstig uit een uitgebreid artikel over jonge mantelzorgers in Augeo Magazine.

Onderzoek onder kinderen en jongeren met ouders met psychische problemen (KOPP)

Bij de jonge mantelzorgers gaat het onder andere om kinderen met een ouder die een depressie of bipolaire stoornis heeft. In Nederland hebben we het dan over 400.000 kinderen. Meer dan de helft ontwikkelt later ook die klachten. Augeo Foundation ondersteunt daarom het MARIO-project. Mario staat voor Mood and Resilience in Offspring. Het is een samenwerking tussen het Erasmus MC en Amsterdam UMC. Dit onderzoek is erop gericht om stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. Kinderen en jongeren vanaf 10 jaar kunnen hier nog aan meedoen. En ook ouders met een psychiatrische aandoening.