1. Actueel
  2. De aandachtsfunctionaris: voor iedereen die werkt met de meldcode
Meldcode

De aandachtsfunctionaris: voor iedereen die werkt met de meldcode

De LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat dit najaar 10 jaar. Tea Hol, directeur LVAK: ‘We trekken al 10 jaar de kar om te zorgen dat beroepskrachten die met de meldcode moeten werken terecht kunnen bij een deskundige aandachtsfunctionaris. We bereiken steeds meer mensen. En daarmee indirect ook de slachtoffers van huiselijk.’ Weet jij precies wat een aandachtsfunctionaris is en waarom die belangrijk is?

LVAK - De meldcode zou een gewoon onderwerp van gesprek moeten zijn

Wat is een aandachtsfunctionaris?

Een aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen alle sectoren die verplicht zijn te werken met de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vind je dan ook aandachtsfunctionarissen. Denk aan scholen, ziekenhuizen, pleegzorgorganisaties, de kinderopvang, gemeentes, huisartsenposten en tandartspraktijken.

Wat doet een aandachtsfunctionaris?

Aandachtsfunctionarissen ondersteunen collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kunnen met hen de vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Daarnaast zorgt de aandachtsfunctionaris ervoor dat collega’s de meldcode kennen en adviseren ze hun directies en besturen over de rechten en plichten rondom de meldcode.

Waarom is een aandachtsfunctionaris belangrijk?

Veel professionals die verplicht zijn te werken met de Wet Meldcode, vinden dat lastig. Zij kunnen altijd terecht bij hun aandachtsfunctionaris. Deze kent alle ins en outs van de wet, niet alleen de stappen zelf, maar ook het juridisch kader en hoe het zit met geheimhouding bijvoorbeeld. Als er iets aan de hand is in een gezin, is het ontzettend belangrijk dat er iets gebeurt, dat er hulp komt als dat nodig is. Zo kan de cirkel van geweld doorbroken worden.

Wat doet LVAK voor hun 10-jarig jubileum?

Voor aandachtsfunctionarissen die bij de LVAK zijn aangesloten, zijn er in september en oktober 2022 feestelijk scholingsdagen door heel Nederland waarbij ze in het zonnetje worden gezet. De onderwerpen gespreksvoering en samenwerken staan op deze dagen centraal.

Meer weten over aandachtsfunctionarissen en de LVAK? Ga naar: lvak.nl

Augeo Foundation en LVAK

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van LVAK maakte Augeo Foundation dit artikel over de ervaringen en tips van twee aandachtsfunctionarissen.

Lees ervaringen

Reflecteren op de meldcode

Dit najaar start Augeo – samen met LVAK - met een brede reflectie op de meldcode. In 15 bijeenkomsten bespreken we met diverse experts, Veilig Thuis, professionals en ervaringsdeskundigen vraagstukken die aan de orde zijn bij het werken met de meldcode. Dat doen we aan de hand van een voorbeeldcasus. . Het doel is om te leren van elkaars ervaringen en werkzame oplossingen te vinden bij de uiteenlopende dilemma’s en vraagstukken. De voorbeeldcasussen , de uitkomsten van de besprekingen, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar dan mee kan, gaan we breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.