1. Actueel
  2. Samen leren over het toepassen van de meldcode in de kinderopvang
Meldcode

Samen leren over het toepassen van de meldcode in de kinderopvang

Er is een nieuwe digitaal pakket boordevol oefenmaterialen over de meldcode. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hebben geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. In de praktijk is er weinig gelegenheid om ervaring op te doen of weinig tijd om te oefenen. Hierdoor blijven belemmeringen en onzekerheid een rol spelen. Het pakket met de Meldcode-oefenmaterialen helpt daarbij.

Kinderopvangen - Samen leren een meldcode toe te passen

De ‘Meldcode-oefenmaterialen’ is een online handreiking met 23 werkvormen die het blijven leren over de meldcode in teamverband bevorderen. Door oefening en herhaling worden eventuele belemmeringen om in actie te komen weggenomen. Ook zijn pedagogisch medewerkers zich niet altijd bewust van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het steunen van kinderen (en ouders) die thuis veel meemaken. In het onderdeel 'veerkracht versterken' wordt hier daarom ook aandacht aan besteed.

Samen leren en oefenen

Het nieuwe pakket is bedoeld voor trainers (locatiemanagers, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches) zodat zij met het team aan de slag kunnen. Op verschillende – heel praktische ─ manieren komen de volgende thema’s aan de orde: bewustwording, signaleringsvaardigheden, gespreksvaardigheden met kind en ouder en veerkracht versterken. Het pakket heel veel materiaal zodat je er het hele jaar door regelmatig wat mee kan doen met je team. Je kan oefeningen los volgen, of er een aantal combineren. Sommige oefeningen herhalen basiskennis, bij andere ga je meer de diepte in.

Eerste ervaringen

Inge Smit van Partou/Small Steps (die mee heeft gedaan met de pilot van de materialen) vertelde onlangs over hun ervaringen met de oefenmaterialen: 40% van de pedagogisch medewerkers heeft iets nieuws geleerd uit de werkvormen; 60% kon er direct mee aan de slag in de praktijk; 50% gaf aan nu beter te weten wat ze moeten doen mochten ze iets signaleren. Verder waren de locatiemanagers erg blij met de materialen en willen ze dit uitrollen over de hele organisatie en meenemen in de jaarplanning.

Meer weten over het de Meldcode-oefenmaterialen?

Kinderopvangorganisaties met een lidmaatschap bij Augeo krijgen het pakket automatisch toegevoegd aan hun lidmaatschap. Nog geen klant, maar wel geïnteresseerd?

Bekijk oefenmaterialen