1. Actueel
  2. Werken met de meldcode – ervaringen van professionals
Meldcode

Werken met de meldcode – ervaringen van professionals

Onlangs deden we een oproep waarin we professionals vroegen naar hun ervaringen bij het werken met de meldcode. Er is massaal gereageerd! Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben meegedaan. En er zijn meer dan 1.300 casussen waarbij de meldcode is toegepast, opgehaald. Ongeveer 75% geeft aan weleens een dilemma of belemmeringen te ervaren bij het werken met de meldcode.

Ervaringen professionals

Zeker als je niet dagelijks te maken hebt met de meldcode, kan de toepassing ervan best lastig zijn. Daarom start Augeo Foundation een nieuw project, in opdracht van het Ministerie van VWS, waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s, oplossingen, en échte casussen uit de praktijk. Het doel: leren van elkaar en zo professionals helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode. En – voor de duidelijkheid – het gaat niet om het doen van meldingen, maar om het correct toepassen van de stappen. Dus het gaat ook over het tijdig en correct afsluiten van de meldcode. Momenteel inventariseren we de ervaringen zijn. Waar lopen professionals tegenaan? Maar ook, waarbij had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat?

Enkele dilemma’s die spelen:

  • ‘Hoe bepaal je of de veiligheid in het geding is, of dat het huiselijk geweld structureel plaatsvindt? Moet je melden of maak je dan meer kapot dan dat het goed doet?’
  • ‘Tot waar en bij wie ligt de verantwoordelijkheid om informatie te delen? ‘
  • ‘Ik ben bang voor de gesprekken met ouders, vooral voor boze reacties of zelfs agressie.’
  • ‘De meldcode is an sich helder. Ik zie wel verschil van mening over signalen. Mijn norm is niet de norm van mijn collega en andersom.’
  • ‘Het lastigst vind ik dat, met het doen van een melding, de werkrelatie met de cliënt eigenlijk altijd onder druk komt te staan. Het laatste wat ik wil is de cliënt “kwijtraken”.’

Casuïstiek-besprekingen

In het najaar start Augeo – samen met LVAK (de vereniging van aandachtsfunctionarissen) – met casuïstiek-besprekingen. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts, Veilig Thuis en professionals aanwezig en willen we leren van elkaars ervaringen en oplossingen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

De casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de besprekingen, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar dan mee kan, gaan we breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.

Nieuwe informatie vermelden we in de Augeo-nieuwsbrief en op de website.