1. Actueel
  2. Werken met een meldcode voor verloskundigen
Meldcode

Werken met een meldcode voor verloskundigen

Verloskundigen zijn nauw betrokken bij de zwangerschap en de fase van voorbereiding op ouderschap. Soms horen of zien zij dingen waardoor ze zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de moeder en haar kind. Zijn die zorgen terecht? En wat moet je dan doen? In de nieuwe cursus ‘Werken met een meldcode’ voor verloskundigen leer je hoe je kwetsbare en onveilige situaties kunt signaleren en bespreken, hoe je ouders kunt ondersteunen en hoe je bij blijvende zorgen kunt handelen volgens de stappen van de KNOV-meldcode.

Verloskundigen werken met een meldcode

Juist verloskundigen spelen een enorm belangrijke rol in het signaleren van onveilige situaties, omdat zij dat kunnen doen al voordat het kind geboren is. Ook omdat de moeder vanwege de vertrouwensband wellicht vertelt over angsten of zorgen. Als er daadwerkelijk wat aan de hand is, kunnen de aanstaande moeder en partner al vroeg passende ondersteuning krijgen. Hiermee kan veel narigheid voorkomen worden.

Het herkennen van risicofactoren of signalen van mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld kan heel lastig zijn. En hoe zit het precies met de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als klinisch verloskundige ten opzichte van de gynaecoloog? De nieuwe online cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ geeft hiervoor handvatten. De geaccrediteerde cursus duurt circa 2 uur en is ontwikkeld door Augeo Foundation in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Bekijk cursus