1. Actueel
  2. De rol van ouders bij het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen
Aanpak kindermishandeling

De rol van ouders bij het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? Welke rol spelen ouders daarin? En hoe zit het met ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt? Een informatieve infographic geeft inzicht.

Rol van ouders bij ingrijpende jeugdervaringen

Voor de term ‘ingrijpende jeugdervaringen’ gebruiken we vaak de Engelse term: Adverse Childhood Experiences (ACE’s).  ACE’s komen overal voor: in iedere straat, buurt, school en werkomgeving. In Nederland heeft 44% van de volwassenen te maken gehad met één of meer ACE’s. Denk daarbij aan lichamelijke of psychische mishandeling, een ouder met verslavingsproblemen, opgroeien in structurele armoede of chronisch pesten. De impact van ACE’s is groot. Mensen met vier of meer ACE’s lopen een sterk verhoogd risico op een ongezonde leefstijl en diverse ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Ook hebben ze een grotere kans om ACE’s door te geven aan de volgende generatie.

Ouderschap en veilig opgroeien

Ouders spelen een enorm belangrijke rol bij het veilig en gezond opgroeien van hun kind. Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar kind. Maar dat wil niet zeggen dat het beste doen ook altijd lukt. En dertig tot veertig procent van de ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben, geeft deze ervaringen door aan hun kinderen (zestig tot zeventig procent dus niet!). Investeren in ouderschap en in de hechte relatie tussen ouders en kinderen is de beste bescherming van kinderen. Het is de meest effectieve preventie tegen het ontstaan en doorgeven van ACE’s.

Infographic ‘Ingrijpende jeugdervaringen - ouderschap en veilig opgroeien’

De infographic ‘Ingrijpende jeugdervaringen - ouderschap en veilig opgroeien’ is de eerste in een reeks van zes, en is ontwikkeld vanuit het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen.

Wat kunnen professionals met deze infographics?

De infographics geven je informatie op een makkelijke en heel visuele manier. Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken bij gesprekken met ouders. Maar ook om andere collega’s of je team te motiveren hier meer kennis over op te doen of je kan ze gebruiken bij eigen scholingsproframma’s.