1. Actueel
  2. Een derde van de zware drinkers heeft vier of meer ingrijpende jeugdervaringen gehad
Aanpak huiselijk geweld

Een derde van de zware drinkers heeft vier of meer ingrijpende jeugdervaringen gehad

De meeste mensen zullen zich ervan bewust zijn dat een verslaving nare gevolgen kan hebben voor het hele gezin. Maar wist je dat de kans op overmatig gebruik van alcohol, drugs en roken vele malen groter is als je meerdere ingrijpende jeugdervaringen hebt gehad? Van de zware drinkers in Nederland, heeft 32 procent vier of meer zogenoemde ACE’s meegemaakt.

Alcohol

De nieuwe infographic ‘Ingrijpende jeugdervaringen – alcohol- drugsgebruik en roken’ geeft hier informatie over. Het is de tweede in een reeks van infographics over ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s – Adverse Childhood Experiences).

Bij ingrijpende jeugdervaringen hebben we het bijvoorbeeld over psychische of lichamelijke mishandeling, ouder met een psychische ziekte, of chronisch gepest worden. Iets meer dan de helft van de Nederlanders heeft te maken gehad met minimaal één ingrijpende jeugdervaring. Hoe meer ingrijpende ervaringen je meemaakt, hoe groter de kans op ongezond gedrag of chronische ziektes of aandoeningen, bijvoorbeeld kanker, diabetes, hart- en vaatziekten.

Alcohol, drugs en roken

Mensen die veel roken, drinken of drugs gebruiken hebben een verhoogde kans dat ze als kind te maken hebben gehad met ingrijpende ervaringen. Mensen met meerdere ACE’s zoeken vaak een oplossing om met gevoelens van stress, pijnlijke herinneringen of angst om te gaan. Het gebruik van alcohol, drugs of roken zijn een vorm van tijdelijke ontspanning.

Van alle Nederlanders gebruikt 2% dagelijks softdrugs. Bij mensen die vier of meer ACE’s hebben meegemaakt is dat 32%. Als we het hebben over alcohol gaat het om datzelfde percentage. En van de mensen die vier of meer ACE’s hebben meegemaakt is 21% een zware roker, dat wil zeggen dat ze twintig of meer sigaretten per dag roken.

Gezonde Generatie

De infographic is ontwikkeld vanuit het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen. Eerder verscheen er al een over ‘Ingrijpende jeugdervaringen – Ouderschap en veilig opgroeien’.