1. Actueel
  2. Dít kan het functioneren van kinderen op school verklaren
Aanpak kindermishandeling

Dít kan het functioneren van kinderen op school verklaren

Kinderen die ingrijpende dingen meemaken (ACE’s = Adverse Childhood Experiences) hebben een verhoogde kans op schoolproblemen. Dat kan iedereen wel bedenken. Maar hoe zit dat dan echt? Over welke getallen hebben we het? Hoe ernstig is dit? En vooral wat kunnen we eraan doen? Een nieuwe infographic maakt dit inzichtelijk.

Functioneren op school

ACE’s zijn ingrijpende jeugdervaringen. Voorbeelden zijn: mishandeling, verwaarlozing, opgroeien in structurele armoeden of chronisch gepest worden. Een kind dat ACE’s meemaakt loopt een groter risico om problemen op school te krijgen. Dit komt onder andere doordat het meemaken van ACE’s de ontwikkeling van het brein en het leervermogen beinvloedt.

Voortijdige schoolverlaters

Een kind met vier of meer ACE’s heeft bijvoorbeeld twee keer zoveel kans om school te verlaten zonder diploma dan kinderen zonder ACE’s. En kinderen die meerdere ACE’s meemaken hebben een verhoogde kans om onterecht de diagnose ADHD, gedragsstoornis of autisme te krijgen.

Dit kan helpen

Alle kinderen hebben baat bij betrouwbare volwassenen die hen helpen hun veerkracht te vergroten. Dat is voor kinderen met ACE’s extra belangrijk. Met name leerkrachten kunnen daarin een essentiële rol spelen. Veerkracht helpt kinderen herstellen van hun ervaringen en de ontwikkel- en gezondheidsschade verminderen of voorkomen. Op welke zeven manieren je dit kan doen, vind je ook terug in de infographic.

Deze infographic is ontwikkeld door Augeo Foundation en is onderdeel van een zesdelige reeks. Deze factsheets zijn ontwikkeld vanuit het programma 'Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen' in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen.

Wat kan een professional met de infographics?

De infographics geven je informatie op een makkelijke en heel visuele manier. Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken bij gesprekken met ouders. Maar ook om andere collega’s of je team te motiveren hier meer kennis over op te doen of je kan ze gebruiken bij eigen scholingsproframma’s.

Gezonde Generatie

De infographics zijn ontwikkeld vanuit het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen. Eerder verschenen er onder andere al infograhics over ‘Ouderschap en veilig opgroeien’ en ‘Alcohol- en drugsgebruik en roken’. We hebben alle infographics verzameld op de pagina 'Ingrijpende jeugdervaringen'