1. Actueel
  2. Het belang van open scholen
Aanpak kindermishandeling

Zet de belangen van kinderen voorop: open de scholen na de kerstvakantie

Onderwijs is geen aan- en uitknop. Open de scholen direct na de kerstvakantie en zet de belangen van kinderen echt voorop. Dat roepen wij op met 60 organisaties. Onderwijs is essentieel voor een goede ontwikkeling.

Belang van open scholen

Veel kinderen zijn veerkrachtig, veel kinderen ervaren steun bij het inhalen van eventueel ontstane achterstanden en de meeste kinderen worden thuis liefdevol opgevangen: maar de negatieve effecten van terugkerende schoolsluitingen op de mentale gezondheid van ook een aanzienlijk deel van de jongeren, en van kinderen en ouders in kwetsbare omstandigheden in het bijzonder, tekenen zich desondanks ook af: de optelsom pakt voor te veel jonge mensen te negatief uit. Dit vraagt om een duidelijke en stevige belangenafweging. En om daadwerkelijk kindbelangen voorop te stellen bij de aankomende beslissingen of en hoe scholen op een veilige manier open kunnen gaan.

Al eerder deden we een oproep met tien aandachtspunten en oplossingsrichtingen bij afwegingen rondom veilig (her)openen van scholen: https://lnkd.in/e5kEF9A en het kinderrechtenkader dat Defence for Children eerder schetste: https://lnkd.in/d5ypgrkU

Belang van open scholen
60 organisaties roepen op: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen