Aanpak huiselijk geweld

Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?

Helaas wil het nog voorkomen dat (vaak jonge) mensen in het land van herkomst worden achtergelaten. Soms gaat dat samen met huwelijksdwang. Iemand wordt dan verplicht te trouwen, bijvoorbeeld door ouders of andere familieleden. Dit is strafbaar. Hoe herken je signalen van huwelijksdwang en achterlating? En wat kun je doen?

Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?

Augeo academy en Fier hebben samen (gratis) cursussen ontwikkeld rond het thema Huwelijksdwang. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een cursus voor onderwijsprofessionals en een geaccrediteerde cursus voor professionals in de zorg.

In de cursussen leer je o.a.  welke rol eer kan spelen bij huwelijksdwang, wat signalen van huwelijksdwang zijn en wat je als professional kan doen met die signalen. In de cursus vertelt een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ook professionals komen aan het woord. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen om de vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk.

Toolkit

In het kader van de zomercampagne van het ministerie van VWS lanceerde het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een online toolkit met praktische tips en handvatten voor professionals. Met daarin onder andere een animatie en een podcast van staatssecretaris Paul Blokhuis met de titel ‘Liefde kent geen dwang’.