Magazine

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit magazine lees je daar alles over.

Gezinsprofielen onderzoek - Hulpmiddel om huiselijk geweld te voorkomen

Het Verwey-Jonker Instituut deed uitgebreid onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld bij gezinnen die gemeld waren bij Veilig Thuis gevolgd. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van deze gezinnen. Wat blijkt? De problematiek die speelt binnen deze gezinnen is veel heviger en hardnekkiger dan gedacht werd. Om gericht maatwerk te kunnen bieden aan een gezin is screening en analyse van het soort geweld en de problematiek in het gezin nodig.

Hoe herken je geweldspatronen?

Om professionals die werken met gezinnen waar geweld speelt, te helpen bij de analyse van het geweld en de geweldspatronen nemen we in dit magazine het geweld in de betrokken gezinnen onder de loep. Hoewel elk gezin uniek is, zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze profielen gaan jou helpen bij het in kaart brengen van het geweld. Want het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Lees het magazine

Lees ook

Onderzoek aanpak kindermishandeling

Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bekijk het onderzoek

Verbeter aanpak kindermishandeling

Een gloednieuwe gesprekshandreiking moet bijdragen aan het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.  Meer over de gesprekshandreiking

Rapport: Kwestie van lange adem

Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? Het Verwey Jonker Instituut heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Lees het rapport