1. Actueel
  2. Welke rol speelt gender bij huiselijk geweld?
Magazine

Welke rol speelt gender bij huiselijk geweld?

Speciale uitgave van Augeo Magazine

Vrouwen zijn zes keer vaker slachtoffer van ernstig partnergeweld dan mannen. Ook anderen die niet voldoen aan de stereotype gendernormen, lopen een veel grotere kans om slachtoffer te worden van structureel en ernstig geweld dan mannen. In de speciale editie van Augeo Magazine kun je alles lezen over de rol die gender speelt in het ontstaan en in stand blijven van huiselijk geweld.

Gender  Augeo Magazine

Augeo Magazine gaat daarbij vooral in op hoe professionals die met kinderen en gezinnen werken hiermee om kunnen gaan in hun aanpak van huiselijk geweld. Augeo Foundation maakte dit magazine in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat bedoelen we met gender?

Hieronder verstaan we de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is. Hoewel mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn, zijn de normen die we van jongs af voor mannen en vrouwen stellen en de verwachtingen die we hebben over hoe zij zich dienen te gedragen verschillend. En die verschillen werken door in de verdeling van macht, gelijkheid en afhankelijkheid, ook in relaties. Zodoende kan gender een belangrijke rol spelen bij huiselijk geweld.

Nieuw magazine: gender 

Dit magazine maakt concreet hoe je je als professional bewust wordt van heersende beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid, hoe die van invloed kunnen zijn op huiselijk geweld en hoe je je aanpak daarop aanpast. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) onderstreept dat in het voorwoord: ‘Professionals spreken de plegers en de slachtoffers. Zij horen de verhalen en zij doen de interventies. Dat is ongelooflijk belangrijk werk.’

Lees het Augeo Magazine