Aanpak huiselijk geweld

Ik bleef vaak hangen in de klas

Beluister het verhaal van Myrthe (21)

'Ik kwam van school naar huis altijd wel later dan school was afgelopen. Dan bleef ik hangen in de klas want ik vond het thuis niet leuk. Mijn moeder was toen depressief. En dat voel je.' Dit vertelt Myrthe (21 jaar). Luister naar haar verhaal waarin zij vertelt hoe haar thuissituatie was en hoe haar docente het verschil maakte!

Heel druk of heel onzichtbaar

Als leerkracht of klassenassistent werk je dagelijks met kinderen. Soms zitten daar kinderen bij die chronische stress meemaken of hebben meegemaakt. Vaak kun je dat aan hun gedrag merken. Een deel van de leerlingen gedraagt zich door de spanning thuis heel druk of agressief. Een ander deel is juist heel stil en teruggetrokken. Veel leerlingen hebben concentratieproblemen, waardoor ze niet aan leren toekomen. Ongepast gedrag kan een uiting zijn van een oplopend gevoel van onveiligheid, waar leerlingen geen andere oplossing voor weten. Als professional kun je leerlingen daarbij helpen door te erkennen dat stress de oorzaak kan zijn van hun gedrag. Daarnaast zijn er leerlingen aan wie je niets merkt. Deze leerlingen doen hun uiterste best niet op te vallen. Ze passen zich aan en laten niets zien. Terwijl ze wel veel stress en onveiligheid ervaren. Ook hier gaat het erom dat je openstaat voor de mogelijkheid dat een leerling ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt.

Hoe verlaag je stress bij kinderen?

Lees wat jij kan doen om stress bij kinderen te verlagen.

Lees ook

Leerkrachten maken het verschil!

Corona is een hele rare, gekke tijd. Lees wat jij kan doen om te letten op kinderen waar het thuis minder goed mee gaat.

Bekijk de tips

Jongen

Kindermishandeling kan het brein beschadigen

Verlies kwetsbare gezinnen niet uit het oog. Op lange termijn zijn de gevolgen van kindermishandeling niet te onderschatten.

Lees meer

Steun bieden in de klas

Gratis cursus: steun bieden in de klas

De cursus ‘Steun bieden in de klas’ helpt jou als docent om op een traumasensitieve manier die steun te geven. Aanmelden cursus