1. Actueel
  2. Ingrijpende jeugdervaringen kunnen ziekten veroorzaken
Aanpak huiselijk geweld

Ingrijpende jeugdervaringen kunnen ziekten veroorzaken

Ingrijpende jeugdervaringen kunnen een enorme impact hebben op de gezondheid en levensloop van een kind. Een voorbeeld: iemand met 4 of meer van die ervaringen heeft 2,4 keer zoveel kans op een herseninfarct en 4,6 keer zoveel kans op een (chronische) depressie, dan iemand zonder die ingrijpende jeugdervaringen.

Mentale gezondheid en het effect van ingrijpende jeugdervaringen

Ingrijpende jeugdervaringen omvatten verschillende vormen van fysiek en emotioneel misbruik, verwaarlozing of een onveilige leefomgeving. We gebruiken vaak de Engelse afkorting ACE’s, wat staat voor Adverse Childhood Experiences.

Fysieke gezondheid en chronische aandoeningen

Er is steeds meer bewijs dat mensen met meerdere ACE’s een verhoogde kans lopen op een ongezonde leefstijl en diverse lichamelijke ziektes en chronische aandoeningen. Het voorkomen van ACE’s draagt bij aan een verbeterde fysieke gezondheid. In deze nieuwe infographic lees je er veel over. Zo is bijvoorbeeld visueel uitgelegd hoe het nu komt dat die ACE’s lichamelijke ziekten en aandoeningen kunnen veroorzaken. Ook zie je hoeveel groter de kans is op bijvoorbeeld een herseninfarct, op diabetes, op SOA’s, op kanker en ga zo maar door.

Mentale gezondheid en psychische problematiek

Het meemaken van meerdere ACE’s vergroot ook de kans op het ontwikkelen van verschillende psychische ziektes en mentale problemen op volwassen leeftijd. Denk aan angststoornissen, driftaanvallen, hallucinaties, depressiviteit. Preventie is belangrijk. Door ACE’s te bestrijden zou het aantal mensen dat bijvoorbeeld lijdt aan depressiviteit met 41% kunnen worden teruggebracht. Meer hierover zie je in de infographic.

Infographics over ACE's en gezondheid

Fysieke gezondheid

Mentale gezondheid

Gezonde Generatie

De infographics zijn ontwikkeld vanuit het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen. Eerder verscheen er al een over ‘Ouderschap en veilig opgroeien’ en over ‘Alcohol- en drugsgebruik en roken’.