Magazine

Kennis en ervaringen over aanpak kindermishandeling gedeeld op Sint Maarten

Growing up Safe - Derde editie

UNICEF NL helpt de regering van Sint Maarten al een aantal jaren om de signalering en aanpak van kindermishandeling en verwaarlozing te verbeteren. Augeo Foundation ondersteunt UNICEF NL en de aangestelde lokale projectleider op Sint Maarten met kennis en ervaring.

Growing up Safe Sint Maarten - Magazine

Er is een werkgroep opgericht en is er gekeken wat er op korte termijn al bereikt kan worden. Ook is een meerjarige samenwerking tussen de overheid van Sint Maarten, UNICEF The Netherlands en Trustfund van de Wereldbank gerealiseerd. Hiermee is financiële capaciteit ontstaan voor de uitvoering van projectplannen die het onderwijs en kinderbeschermingssysteem versterken. Augeo verzorgt met verschillende experts online workshops voor de Child Protection Working Group als inhoudelijke input voor hun werkplan. Hierin staat steeds een bepaald thema centraal bijvoorbeeld inzet van ervaringsdeskundigheid, kindcheck of sociale steun.

Om kennis, ervaringsverhalen en goede voorbeelden onder professionals en vrijwilligers die werken met kinderen te delen, heeft de werkgroep het online magazine Growing Up Safe on Sint Maarten ontwikkeld in samenwerking met UNICEF en Augeo.

Growing up Safe edities

Het eerste nummer verscheen in juli 2020 met als titel ‘Let’s tackle child maltreatment together’.
Onderwerpen waren risicofactoren voor de veiligheid van kinderen, het effect van partnergeweld, COVID en de uitdagingen van online onderwijs.

De 2e editie ‘Being prepared for hurricanes’ speelde in op de actualiteit van orkaanseizoen.

De meest recente editie gaat over ‘Getting to know the Convention on the Rights of the Child’.
Hierin wordt dieper ingegaan op de rechten en meningen van kinderen.