Aanpak huiselijk geweld

Kraamverzorgenden zien en horen veel bij de mensen thuis

Elk jaar zijn er naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen in Nederland die slachtoffer zijn van verwaarlozing of mishandeling. Kraamverzorgenden kunnen veel voor deze kinderen betekenen. Een korte periode hebben ze intensief contact met ouders en jonge kinderen. Ze zien bijvoorbeeld het gedrag van ouders en de interactie met het kind. Maar zijn eventuele zorgen terecht? Moet er hulp georganiseerd worden?

kraamverzorger

Het is niet voor niets dat alle kraamverzorgenden in Nederland geregistreerd zijn. Het Kwaliteitsregister is een hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen. Ze moeten zich ook regelmatig herregistreren en daarmee aantonen dat ze zelf die kennis en vaardigheden up-to-date houden.

Werkervaring alleen is niet genoeg om cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Kraamverzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak. Ook bijblijven wat betreft werken volgens de stappen van de meldcode is belangrijk.

Shakenbabysyndroom

Een bijzondere en ernstige vorm van lichamelijke mishandeling van baby’s is het shakenbabysyndroom. Hoe voorkom je dit? Hoe kaart je dit onderwerp aan bij de ouders? Dat leer je bij de cursus Preventie shakenbabysyndroom. Ook leer je wat het shakenbabysyndroom precies is en welke gevolgen dit kan hebben. Andere online cursussen met accreditatie voor de herregistratie die Augeo biedt zijn o.a.: Vroegsignalering werken met een meldcode en Communiceren over geweld.

Meer weten?

Bekijk mogelijkheden kraamzorg