Aanpak huiselijk geweld

Lukt het om huiselijk geweld te stoppen

Onderzoek naar Oranje Huizen

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen sinds 2011 terecht bij het Oranje Huis van de Blijf Groep. Deze opvang biedt een veilige, open omgeving waar vrouwen en kinderen een eigen appartement hebben. Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het stoppen van huiselijk geweld en het creëren van de juiste omstandigheden om te werken aan veiligheid en herstel. Werkt die aanpak?

Lukt het om huiselijk geweld te stoppen met de inzet van het Oranje Huis?

In lijn met het onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ deed het Verwey-Jonker Instituut tussen 2016 en 2020 onderzoek onder cliënten van de Oranje Huizen in Alkmaar en Amsterdam. Daaruit bleek dat er bij cliënten sprake is van zeer ernstig geweld en meerdere trauma’s als ze bij het Oranje Huis komen. Onderzoeker Milou Lünnemann: ‘Veel vrouwen die in het Oranje Huis komen, hebben ook te maken gehad met geweld in hun jeugd. Dat geweld herhaalt zich in de relatie met hun partner. De problemen die deze vrouwen en kinderen ervaren, is ook ernstiger dan van de vrouwen en kinderen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Ze ervaren een lagere kwaliteit van leven, hebben meer traumaklachten, hebben vaker geen betaald werk en moeten rondkomen van een laag inkomen.’

Geweld nam af

Tijdens en na het verblijf in het Oranje Huis nam het geweld af. Na het laatste meetmoment was in iets meer dan de helft van de gevallen het geweld helemaal gestopt. En was er minder sprake van trauma’s. En kinderen voelden zich emotioneel veiliger. Wel was er nog sprake van stress, bij moeders én kinderen. Het speciale programma voor kinderen in de opvang wordt ook zeer gewaardeerd. Essa Reijmers, adviseur innovatie & ontwikkeling bij de Blijf Groep: ‘Het was tien jaar geleden een grote stap om met zichtbare, herkenbare opvang midden in de stad te gaan werken, waar je ook nog de partners ontvangt. En toch voelen vrouwen zich hier veilig en ervaren ze rust. En kunnen ze gewoon bezoek ontvangen van familie, vriendjes van de kinderen. Systeemgericht werken is meer dan met de (ex-)partners werken, dat komt uit dit onderzoek goed naar voren. Cliënten waarderen het ook heel erg dat hun huisdieren welkom zijn. Dat kan niet overal.’


Bij Verwey Jonker kun je het uitgebreide artikel lezen, en hier is het gehele onderzoek (PDF) te downloaden.

Aanbevelingen

Een belangrijke aanbeveling is om niet de termijn van de opvang leidend te maken, maar het bereikte resultaat. Dat zal bij de ene cliënt sneller gaan dan bij de andere. De veiligheid moet daarbij voorop staan. De aanbevelingen in dit rapport helpen om de Oranje Huis-aanpak verder te verbeteren en om het vakmanschap van onze professionals te blijven voeden.

Wat professionals (die werken met gezinnen waar geweld speelt) kan helpen, is het nieuwe magazine over het herkennen van geweldsprofielen binnen gezinnen. Dit is gemaakt naar aanleiding van een ander grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut naar gezinnen die gemeld waren bij Veilig Thuis.

Onderzoek

Er is anderhalf jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bekijk recent onderzoek

Leven in de opvang

In Nederland verblijven duizenden kinderen maandenlang in de maatschappelijke of vrouwenopvang. Hoe komen ze daar terecht? Meer over leven in de opvang

Gezinsprofielen nieuwsbericht 20-04-2021

Herken geweldspatronen

Het magazine Augeo Kennis Gezinsprofielen kan ingezet worden als hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen.

Lees het magazine