Mensenrechten, dus ook voor kinderen

Internationale Dag van de Mensenrechten

Iedereen heeft mensenrechten. Dát is de kern van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM). Op 10 december 1948 werd deze belangrijke verklaring aangenomen door de Verenigde Naties. Welke rol hebben kinderen hierin?

De mensenrechten beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen. In dit filmpje lezen kinderen een deel van het Mensenrechtenverdrag voor. 

Een kind is ook een mens. Toch is er, naast de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, een apart Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Kinderrechtenverdrag

Ook al gelden alle mensenrechten voor iedereen, in de praktijk blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de mensenrechten van vrouwen, kinderen en mensen met een beperking te versterken. Daarom zijn er verdragen die in meer detail bepalen wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat alle mensenrechten voor iedereen in de praktijk werkelijkheid worden. Het Kinderrechtenverdrag is daar een voorbeeld van. 

Veilig opgroeien

Het Internationale Kinderrechtenverdrag zegt dat ieder kind het recht heeft om zonder geweld op te groeien. Want veiligheid is het fundament waarop een kind zich ontwikkelt. Een onveilige thuisbasis, door het meemaken van mishandeling, misbruik of verwaarlozing, heeft grote gevolgen. Ouders en de overheid moeten samen hun kinderen hier tegen beschermen. Augeo Foundation draagt vanuit een onafhankelijke positie graag een steentje bij. We bieden zelf geen hulp aan kinderen en ouders, maar richten ons vooral op de professionals die dicht om hen heen staan. Zoals leerkrachten, verpleegkundigen, (huis)artsen en medewerkers van kinderdagverblijven. Zij merken het als eerste wanneer ouders en kinderen thuis in de knel komen. En kinderen verwachten dan juist van hen steun. 

Lees ook

Hoe zet jij het Kind Centraal?

De stem van het kind zelf is onmisbaar. Want hoe weet je anders wat er écht aan de hand is? En wat écht goed is voor het kind? Kinderen betrekken is noodzakelijk en kun je leren. Lees meer

UNICEF en Augeo samen op Sint Maarten

UNICEF en Augeo Foundation werken samen aan betere kinderbescherming op Sint Maarten. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  Lees verder

Steun voor kinderen en jongeren

Steun voor kinderen

Kinderen moeten veilig opgroeien. Professionals spelen een cruciale rol bij het organiseren van steun. Augeo Foundation helpt ze daarbij. Kom meer te weten over steun