Aanpak kindermishandeling

Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen

Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. De huidige signaleringsinstrumenten zijn vaak omslachtig in gebruik en werken daardoor niet optimaal. Vanaf 2022 kunnen de ziekenhuizen gebruikmaken van één Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling.

Kindcheck Actueel bericht

‘Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) is gemaakt voor alle artsen en verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, die met kinderen te maken krijgen’, vertelt Eline van den Heuvel, kinderarts en projectleider Implementatie NSK. ‘Met het NSK willen we deze artsen en verpleegkundigen ondersteunen in hun werk en tegelijkertijd recht doen aan kinderen die in een onveilige situatie verkeren. Er is bij artsen vaak een drempel om hun vermoedens te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten met wie ze kunnen overleggen, hoe ze dossiervorming moeten doen, en wanneer ze wat moeten bespreken met ouders. Ze zijn bang het verkeerd te doen, met mogelijk juridische consequenties. Nog een struikelpunt is dat in iedere regio weer anders wordt gewerkt. Dus als je als arts van de ene naar de andere regio verhuist, krijg je weer met een heel ander systeem te maken.’

Simpeler signaleren

Het nieuwe screeningsinstrument moet het hele proces van signaleren en actie ondernemen versimpelen. Van den Heuvel: ‘Als iedereen op dezelfde manier werkt wordt alles veel duidelijker, zowel voor de artsen als voor ouders en hun kinderen. Het ultieme doel? Eerder signaleren, transparantie naar ouders en minder meldingen bij Veilig Thuis. Als we in de ziekenhuizen op tijd signaleren, kunnen we al in een vroeg stadium advies en ondersteuning inzetten voor deze kinderen en hun familie. Waarschijnlijk kunnen we hiermee erger voorkomen.’ Mooi is dat het instrument gemaakt is met alle gegevens die eerdere onderzoeken in Nederland hebben opgeleverd. En nog mooier is dat het wordt ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier. ‘Dat betekent dat álle kinderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen, anders dan nu, gescreend worden op signalen van kindermishandeling.’

Hoe ziet het er dan uit?

Het NSK bestaat uit vier korte vragen die verpleegkundigen en artsen helpen om afwijkingen te signaleren. Zo’n afwijking kan betekenen dat het kind mogelijk slachtoffer is van kindermishandeling of dat het kind mogelijk in een onveilige thuissituatie verkeert. Om dit verder te onderzoeken wordt de arts door de vijf stappen van de KNMG-meldcode geleid.

Augeo Foundation adviseerde bij het onderzoek naar het NSK, samen met diverse artsen van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en professionals van onder andere Veilig Thuis, KNMG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Bron:
LECK