1. Actueel
  2. Nieuw cursussen over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling
Aanpak huiselijk geweld

Nieuwe cursussen lichamelijk letsel bij vermoedens van kindermishandeling

Een blauwe plek bij een kind is niets raars. Maar wat als er meer aan de hand is en er een vermoeden is van kindermishandeling? Dan is het belangrijk om te weten welke letsels er zijn en hoe en wanneer deze veroorzaakt kunnen zijn. De nieuwe online cursussen van Augeo Foundation bieden forensisch professionals op een beeldende en interactieve wijze de benodigde handvatten om huidafwijkingen en lichamelijke letsels bij kinderen te herkennen, te duiden, hierover te rapporteren en het relevante juridisch kader te overzien.

lichamelijk letsel bij vermoedens van kindermishandeling herkennen

Serie van drie online cursussen

In het kader van Forensisch Medische Expertise, in bijzonder voor kinderen (FMEK)*, zijn nu twee online cursussen beschikbaar:

  • 1. Letsel bij een vermoeden van kindermishandeling
    In deze cursus leer je over de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen in het onderzoeken van letsel bij een vermoeden van kindermishandeling. Je leert aan de hand van huidafwijkingen kritisch te kijken en te beoordelen of deze mogelijk het gevolg zijn van een ziekte, of een ongeval, of zijn toegebracht.

  • 2. Juridische vraagstukken in forensisch medisch onderzoek bij vermoedens van kindermishandeling
    Deze cursus bied je een praktisch juridisch kader voor het handelen binnen de forensisch medische expertise, in het bijzonder voor kinderen. Je krijgt antwoord op juridisch-gezondheidsrechtelijke vragen die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van een forensisch medisch letselonderzoek, waaronder toestemmingsvereisten, beroepsgeheim, het uitbrengen van een rapportage en het delen van informatie.

De derde cursus is nog in ontwikkeling en betreft:

  • 3. Forensisch medische letselrapportage

    Je leert meer over de principes en vaardigheden van het zuiver forensisch geneeskundig denken en redeneren. Je vergroot je expertise om op basis van hypotheses, kansdenken en waarschijnlijkheidsscenario’s volgens de Bayesiaanse methode, de toedracht van letsels goed te onderbouwen .

* Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) maakt onderdeel uit van de forensische geneeskunde en richt zich op het opsporen en duiden van letsels bij kinderen (<18 jaar) waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik.  De inzet van FMEK speelt een belangrijke rol in de aanpak bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met forensisch medische expertise wordt een bijdrage geleverd om letsel bij kinderen te kunnen beoordelen.

Voor wie?

De cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen. Maar de cursussen zijn ook interessant voor kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen en vertrouwensartsen . Datzelfde geldt voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling in ziekenhuizen en andere medische professionals die in hun werk te maken krijgen met vermoedens van kindermishandeling.

De online cursussen worden afgesloten met een toets en zijn geaccrediteerd.

Hoe zijn de online cursussen te volgen?

Een uitgebreide beschrijving van de cursussen is terug te vinden in de catalogus. De cursussen zijn los verkrijgbaar voor € 25,- per stuk. Via je (gratis) account kun je de cursussen volgen in je eigen leeromgeving. Voor organisaties die meerdere medewerkers willen scholen, is een lidmaatschap al snel voordeliger. Via dit formulier kun je daarover informatie aanvragen.

Introductievideo

Onderstaande video biedt je meer informatie over de cursus 'Leren over lichamelijk letsel bij vermoedens van kindermishandeling'.

Meer informatie

De geaccrediteerde online cursussen zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het programma FMEK. De cursussen zijn ontwikkeld door de Augeo Foundation, in opdracht van en in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Voor de ontwikkeling van de cursussen is dankbaar gebruik gemaakt van de expertise en bijdragen van medisch professionals van de GGD’en, FARR, het LECK en het NFI.

Het programma FMEK wordt uitgevoerd onder regie van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD´en. Meer informatie over het programma Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) vind je terug op de website van GGD GHOR Nederland.