1. Actueel
  2. De do’s en dont’s voor professionals: E-learning Schadelijke praktijken
Aanpak huiselijk geweld

De do’s en dont’s voor professionals: E-learning Schadelijke praktijken

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast. Achtergelaten worden in het herkomstland (van je ouders) omdat je verwestert, of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor.

Schadelijke praktijken

Het zijn voorbeelden van schadelijke praktijken die voortkomen uit traditie, cultuur, religie en/of bijgeloof binnen een gemeenschap. Vaak spelen onderliggende opvattingen over gender en seksualiteit een rol. Schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis (VGV), huwelijksdwang en achterlating ─ zijn in Nederland verboden.

Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld. Augeo Foundation en Pharos maakten, in opdracht van het Ministerie van VWS, de e-learning ’Schadelijke Praktijken’.

Wie zou hier meer over moeten weten?

De cursus is relevant voor iedereen die werkt met de meldcode. Lang niet alle slachtoffers van schadelijke praktijken komen in beeld. Vaak doordat het geweld achter de voordeur plaatsvindt, en het door anderen niet herkend wordt. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Nuttige handvatten

In anderhalf uur krijg je context, uitleg, interactieve vragen en praktische tips hoe je deze schadelijke praktijken kunt signaleren. Hoe je ze ter sprake kunt brengen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt hier slachtoffer van is. Of dreigt te worden. Er zijn filmpjes van experts die je nuttige handvatten bieden, maar ook met de heftige verhalen van ervaringsdeskundigen.

Daadkracht en zorgvuldigheid

In de e-learning (de losse cursus kost 25 euro) leer je van alles over de verschillende vormen van schadelijke praktijken. Dat is van belang omdat de verschillende vormen soms ook om een andere, specifieke aanpak vragen. Daadkracht en zorgvuldigheid zijn vereist, om eventueel huiselijk geweld zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en te stoppen. Het volgen van de stappen van de meldcode is hierbij verplicht. In de e-learning is daar ook uitgebreid aandacht voor.

Wil je meer weten of cursus volgen? Bestel de cursus

Huwelijksdwang

Augeo heeft ook een online cursus over Huwelijksdwang voor zorgprofessionals en een voor onderwijsprofessionals. Deze gaan nog meer de diepte in ten opzichte van de cursus Schadelijke praktijken.