Aanpak kindermishandeling

Oprah Winfrey en Nadine Burke Harris over de impact van wat je als kind meemaakt

Een kind dat op jonge leeftijd geweld of verwaarlozing meemaakt, kan daar ook als volwassene nog veel last van hebben. Sterker nog, slachtoffers hebben er soms hun leven lang last van. Hoe kan het dat ingrijpende jeugdervaringen als kindermishandeling zo lang en op zo veel gebieden invloed hebben? Maar vooral, hoe kun je zorgen voor positieve jeugdervaringen?

Oprah Winfrey en Nadine Burke Harris over de impact van wat je als kind meemaakt

De Amerikaanse kinderarts Nadine Burke Harris ontdekte een verband tussen jeugdtrauma’s en gezondheid. Tegenwoordig zet zich in voor meer bekendheid van de lichamelijke en psychische gevolgen die ingrijpende jeugdervaringen kunnen hebben. Ze vertelt ook wat artsen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen kunnen doen om de negatieve spiraal te doorbreken. ‘Het is nooit te laat om te beginnen met genezing.’
Lees hier het interview ‘Jeugdtrauma’s hebben een rampzalig effect op de gezondheid’.

Wat is je overkomen?

Oprah Winfrey schreef samen met dr. Bruce Perry, een van ‘s werelds toonaangevende experts op het gebied van kindertrauma, het boek ‘Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel’. Hierin richten ze zich op herstel en begrip. In plaats van ‘wat is er mis met je?’ vragen ze: ‘wat is je overkomen?’. Gebeurtenissen uit onze vroege jeugd – zowel goed als slecht – hebben grote invloed op de volwassen mensen die we worden. Dit boek geeft houvast voor het herstellen van relaties, het overwinnen van wat onoverkomelijk lijkt om uiteindelijk een beter leven te leiden.

In deze video spreken Nadine Burke Harris en Oprah Winfrey over de impact van ingrijpende jeugdgebeurtenissen.

Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat een kind veilig en liefdevol opgroeit. De landelijke campagne ‘Ode Aan Ouders’ van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen zet zich hier voor in.

Het belang van de eerste 1.000 dagen

De campagne ‘Ode Aan Ouders’ staat in het teken van het belang van de eerste 1.000 dagen van een kind en de rol van ouders hierin. Alles wat dan wordt meegegeven heeft een groot effect op de fysieke, mentale en sociale gezondheid voor de rest van het leven van het kind. De waarde van ouders daarin mag veel meer gezien en gewaardeerd worden in het belang van aan gezonde start van ieder kind. Want steun en waardering blijken heel belangrijk voor ouders om ook écht de vader of moeder te kunnen zijn die ze willen zijn. (Dit geldt óók voor adoptie-, pleeg- of stiefouders).

Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen is een programma van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarbij Augeo Foundation is aangesloten.

Meer weten? Bezoek www.1e1000dagen.nl