Meldcode

Professionals op Aruba sneller en beter in actie als kinderen onveilig zijn

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). In de naam zitten de woorden bescherming en veiligheid en dat is precies waar het bij dit stappenplan om gaat.

Van gezinsdrama naar beschermingscode - illustratie

Deze beschermingscode, die bewust geen nadruk op melden legt, maakt onderdeel uit van het Sociaal Crisisplan van Aruba. Dit plan ontstond als reactie van de overheid op de moord van twee broertjes door hun stiefvader. Het doel is dat professionals sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. Door de stappen te volgen kan er hulp voor de ouders en kinderen georganiseerd worden als dat nodig zodat kindermishandeling stopt en het thuis veilig wordt.

De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland en Augeo Foundation. Als er een ding is dat we in Nederland hebben geleerd over de implementatie van de meldcode is dat zo’n stappenplan voortdurend onder de aandacht van professionals moet worden gebracht omdat ze er niet de hele dag mee bezig zijn. Zo heeft de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling trainers opgeleid om trainingen te geven over de rol van aandachtsfunctionarissen.

Het werken met de Codigo di Proteccion vraagt van professionals, net als met de meldcode in Nederland, verdere bewustwording (houding), kennis en vaardigheden van professionals. Als kennisbron is de website www.codigodiproteccion.com ontwikkeld met daarop onder andere een animatie, een test over de beschermingscode en een stappenplan. Augeo heeft hier inhoudelijk aan bijgedragen. Augeo en UNICEF Nederland zijn trots op de eerste stappen die de projectleiders van de Codigo hebben bereikt.

Samenwerking met UNICEF

Samen met UNICEF Nederland bieden we aan de overheid van Aruba en NGO's op Aruba ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de beschermingscode, de zogenaamde Codigo di Proteccion. Augeo gaf advies en ontwikkelde in samenwerking met hen diverse ondersteunende materialen Tevens is er bijgedragen aan bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over o.a. ervaringsdeskundigheid, jongerenparticipatie en implementatie binnen de medische sector.