Jongerentaskforce

‘Van sommige vragen kreeg ik tranen, maar ik ben blij dat ik mocht vertellen’

Het is de Week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Want wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet? Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Zo deelt de Augeo Jongerentaskforce haar ervaringen om professionals te helpen bij de aanpak van kindermishandeling én laat ze onderzoek doen.

De jongeren willen meer mensen laten weten dat zij als professional, beleidsmaker of als politicus, belangrijk kunnen zijn voor een kind. De jongeren van de Augeo Jongerentaskforce (JTF) delen hun ervaringen, ze doen onderzoek en zoeken beleidsmakers en politici op.

De stem van kinderen in drie onderzoeken

Jeugdervaringen leerlingen in groep 7 & 8

Een paar jaar geleden vroegen de jongeren aan TNO om onderzoek te doen onder kinderen in groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs. In welke maten hebben deze kinderen te maken (gehad) met bijvoorbeeld emotionele mishandeling of zelfmoord van een ouder? En vervolgens als tweede vraag, wat voor effect hebben deze ingrijpende gebeurtenissen op de kwaliteit van het leven van een kind?

Lees hier de onderzoeksresultaten van Ik heb al veel meegemaakt; Ingrijpende jeugdervaringen van leerlingen in groep 7 en 8.

Jongeren in jeugdhulp 

Al eerder lieten ze onderzoek doen onder jongeren die in een jeugdzorginstelling wonen. Daaruit bleek dat een derde zich onvoldoende veilig voelde. Ook komt naar voren dat jongeren elkaar onderling veel toevertrouwen. Het is daarom ontzettend belangrijk voor ouderen en professionals in de jeugdzorg om mét en niet alleen over jongeren te praten. Betrek jongeren dus actief bij belangrijke beslissingen, want jongeren vormen de sleutel naar jongeren zelf.

Lees hier de onderzoeksresultaten van Jongeren in jeugdhulp over veiligheid.

De rol van jongeren in bestrijding van kindermishandeling

De Nationale Jeugdraad (NJR) onderzocht in opdracht van de Augeo Jongerentaskforce onder jongeren de vraag: hoe moeten we kindermishandeling bestrijden en welke rol willen jongeren daarin zelf spelen? Daaruit blijkt onder andere dat jongeren voorlichting het belangrijkst vinden bij de bestrijding van kindermishandeling: voorlichting over wat ze kunnen doen als ze zelf mishandeld worden, maar ook over wat ze kunnen doen als ze zorgen hebben over iemand in hun omgeving. En een meerderheid van de jongeren vindt dat ouders die mishandelen vooral hulp moeten krijgen, in plaats van gestraft worden.

Lees hier de onderzoeksresultaten van Jongeren over kindermishandeling.

Listen Up! Week van de jongerenparticipatie

Van 14 t/m 18 juni organiseert de Nationale Jeugdraad (NJR) samen met het Nationaal Jeugdinstituut (NJi), Branches Gespecialiseerde Zorg Jeugd (BGZJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Listen Up!, met allerlei interactieve sessies.

Lees ook

Wat doen we aan de wachtlijsten in de Jeugdzorg? 

Fleur schreef een brief aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kreeg antwoord...

Lees verder

'Ik bleef vaak hangen in de klas'

Luister het verhaal van Myrthe waarin zij vertelt hoe haar thuissituatie was en hoe haar docente het verschil maakte! Luister Myrthe's verhaal

Jongerentaskforce

Augeo Jongerentaskforce

'Onze ervaring doet wat met je'. 
Wij, als jongeren, kunnen jou vertellen wat werkt in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bekijk wat we doen