1. Actueel
  2. Voorlichting over relationele vorming enorm belangrijk bij voorkomen van seksueel geweld
Aanpak kindermishandeling

Voorlichting over relationele vorming enorm belangrijk bij voorkomen van seksueel geweld

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee, dat blijkt uit de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag start met het wijs en weerbaar maken van jongeren. Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan seksuele vorming en seksuele diversiteit. Maar de lessen daarover zijn niet altijd goed.

voorlichting relationele vorming belangrijk - 2 jongens in gesprek

Uit de recente Slachtoffermonitor 2017-2021 (onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) komt een zorgelijk beeld naar voren. Naar schatting ruim 95.000 meiden (37,8%) en zo’n 34.500 jongens (13,4%) van in de leeftijd van 15 tot 18 jaar hebben een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie meegemaakt. Dat kan door leeftijdsgenoten of volwassenen en bijvoorbeeld binnen de familie, op school of online. Maar liefst 35% van de 13- tot en met 17-jarigen komt binnen 5 jaar opnieuw in beeld als slachtoffer bij de politie, ten opzichte van 14% van de 0- tot 13-jarigen. In meer dan de helft van de gevallen worden zij opnieuw slachtoffer van een zedendelict of maken zij ernstig geweld mee.

Goede lessen nodig

Goede relationele en seksuele vorming op scholen zijn een essentieel onderdeel van effectieve preventie van seksueel geweld, seksueel overschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De voorlichting aan kinderen en jongeren zou niet alleen moeten gaan over seksueel overdraagbare aandoeningen en veilige seks, maar ook over het aangaan van relaties en wat bijvoorbeeld een veilige relatie is. Dat lees je ook in dit praktijkvoorbeeld.

Het Engelse NSPCC heeft een uitgebreid gratis lespakket met begeleidende online learning voor docenten. Ook in het Nederlands is er veel beschikbaar. Op seksuelevorming.nl vind je bijvoorbeeld diverse tips en lespakketten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Nu zie je veelal dat bij de lessen over seksuele vorming geen gebruik wordt gemaakt van erkende interventies, dat is in het voortgezet onderwijs bij 62% van de docenten biologie en 79% van de docenten maatschappijleer. Daarnaast voelen docenten zich niet altijd comfortabel om er voorlichting over te geven.

Wat vinden de leerlingen zelf?

Dat seksuele vorming op scholen beter moet, vinden ook de studenten zelf. Dat staat in het onlangs door Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit, gepresenteerde ‘Manifest voor betere seksuele vorming’. Hieruit blijkt dat bijna alle studenten vinden dat ze geen goede lessen over seksuele vorming hebben gekregen op de middelbare school. Bijvoorbeeld over grenzen en wensen. Over het niet hoeven te voldoen aan bepaalde ideeën waarmee ze mogelijk opgevoed zijn of omringd worden. ‘Seksuele vorming is onderdeel van je ontwikkeling’, zei student Marlijn. ‘Het gaat niet alleen over seks hebben, maar ook over genderidentiteit en genderexpressie. Dat heeft invloed op je hele leven.

Preventie seksueel misbruik: aandacht voor jongens en mannen

Een bundeling van artikelen over het voorkomen van seksueel misbruik vind je in dit speciale magazine. Daaruit blijkt dat mannen en jongens als (potentiële) plegers én slachtoffers een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de oplossing ervan.