Aanpak huiselijk geweld

Wat doe je als kraamverzorgende met zorgen over een gezin?

Als kraamverzorgende heb je een korte tijd heel intensief contact met ouders en kinderen. Zeker nu bezoek en activiteiten door coronamaatregelen zijn beperkt, biedt het een uniek kijkje achter de voordeur. Soms kun je het gevoel krijgen dat het in een gezin niet zo goed gaat. Je merkt bijvoorbeeld veel ruzies op tussen ouders of een kind wordt gecorrigeerd met een tik. Moet je je dan zorgen maken over kindermishandeling? En wat doe je dan? Jouw beroepsgroep valt onder de Wet Meldcode. Een meldcode helpt je om met zorgen over een kind of gezin aan de slag te gaan. In de cursus 'Vroegsignalering en werken met de meldcode' leer je hoe.

Wat doe je als kraamverzorgende

Signaleren en werken met de meldcode

Hoe je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen én hoe je hiermee om kunt gaan, leren kraamverzorgenden met online cursussen van Augeo. In de cursussen leer je over de meldcode en krijg je casussen met herkenbare dilemma’s. Ook praten met ouders over zorgen komt breed aan bod. Veel professionals vinden dit de moeilijkste stap. Je weet bijvoorbeeld niet zeker of wat je ziet wel klopt; je bent bang om ouders vals te beschuldigen. De video-oefeningen in de cursussen bieden houvast.

Bekijk de verschillende kraamzorgdemo's voor een indruk.

Cursussen speciaal voor de kraamzorg

Het cursuspakket voor de kraamzorg bestaat uit vijf cursussen. Daarnaast voldoen drie cursussen hiervan aan alle herregistratie-eisen. Meer weten? Kijk op www.augeo.nl/kraamzorg.