1. Actueel
  2. Website voor ouders met psychische of verslavingsproblemen
Aanpak huiselijk geweld

Website voor ouders met psychische of verslavingsproblemen

In Nederland voeden meer dan 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen hun kinderen op. KopOpOuders.nl biedt online ondersteuning voor deze ouders (en hun partners). De vernieuwde site van het Trimbos-instituut spreekt ouders op een ondersteunende, activerende en positieve manier aan over hulp bij het opvoeden van kinderen.

kopopouders

Op de vernieuwde website KopOpOuders.nl ligt minder nadruk dan voorheen op de mogelijke negatieve gevolgen voor hun kinderen. Ervaringsdeskundige ouders hebben aangegeven dat dit beangstigend en beschuldigend kan overkomen. Daarnaast is er op de website nu meer aandacht voor vragen en zorgen van partners.

Ondersteuning voor ouders

Ouders met psychische problemen zoals een depressie, angst of een verslaving lukt het soms niet om de kinderen de zorg en aandacht te geven die ze zouden willen geven. De kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KOV-kinderen) lopen meer kans dan andere kinderen om op latere leeftijd ook een verslaving of mentale problemen te ontwikkelen.

Op de website van KopOpOuders kunnen ouders met psychische of verslavingsproblemen terecht voor online opvoedondersteuning. Daar staan ervaringen en vragen van ouders met psychische of verslavingsproblemen én hun partners. Zo kan je lezen over de onzekerheden en zorgen waar ouders en partners dagelijks mee kunnen worstelen. Ook biedt KopOpOuders verschillende vormen van ondersteuning aan ouders en partners, zoals een gratis online cursus of anoniem e-mailcontact.

Informatie voor professionals

  • Augeo maakte een speciaal magazine over de rol van ouders ‘Meer oog voor ouders’. Om ouders optimaal te ondersteunen in hun opvoederschap moet je ook aandacht hebben voor hoe het met ouders zélf gaat.

  • Dertig tot veertig procent van de ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt (ACE’s) geeft deze ervaringen onbedoeld door aan hun kinderen. Hoe dat werkt en wat dat betekent, kun je zien in deze infographic die Augeo heeft gemaakt i.s.m. de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

  • Kindcheck: stap 1 van de meldcode
    Problemen van ouders zijn de belangrijkste voorspellers voor het ontstaan van kindermishandeling. Daarom maakt de kindcheck onderdeel uit van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Dat geldt bijvoorbeeld voor cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Als een ouder deze problemen heeft, wil dat niet zeggen dat hij of zij zijn kinderen niet goed kan opvoeden. Het betekent wel dat je er als professional extra op let of ze daarbij hulp of ondersteuning nodig hebben.
    Lees meer over achtergronden bij de Kindcheck.