Academy

Zo blijf je alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Als professional in het ziekenhuis ontmoet je heel verschillende mensen. Ook slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld maakt veel impact op slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. Als ziekenhuisprofessional heb je de kans om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je alert blijft op signalen?

Kind met pappa bij arts

Online leren over huiselijk geweld en de meldcode

In de nieuwe herhaalcursus voor ziekenhuizen, is veel aandacht over hoe je de meldcode gebruikt in de praktijk. Je reflecteert op belemmeringen die andere professionals in de praktijk tegenkomen en hoort de visie van collega’s, een ouder, een kind en van Veilig Thuis op jouw rol.

Aan de hand van vragen uit de praktijk oefen je met het toepassen van je kennis in praktijksituaties. Het tweede deel van de cursus gaat in op gespreksvoering met ouders. Je oefent aan de hand van filmpjes over hoe je zorgen met ouders bespreekbaar kan maken, hoe je reageert op hun emoties en hoe je vertelt wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen. 

Verhalen van ziekenhuismedewerkers

Verhalen van vijf ziekenhuismedewerkers lopen als een rode draad door de cursus en laten zien dat huiselijk geweld in allerlei vormen voorkomt en op verschillende manier gesignaleerd kan worden. Zij vertellen over bijvoorbeeld over partnergeweld, ouderenmishandeling maar ook hoe kindermishandeling gesignaleerd werd bij het kind of via de ouders.

Bekijk de cursussen

Benieuwd naar de herhaalcursus voor ziekenhuizen? Bestel de cursus. Of bekijk het cursussenoverzicht voor ziekenhuizen.