1. Actueel
  2. Deze materialen helpen professionals bij hun steun aan vluchtelingen
Academy

Deze materialen helpen professionals bij hun steun aan vluchtelingen

Professionals die werken met vluchtelingen, lopen er vaak tegenaan dat de taal een probleem is. Materialen die helpen om in gesprek te gaan of iets uit te leggen, zijn er wel, maar die zijn meestal in het Nederlands. Augeo Foundation heeft nu animaties, cursussen en tips beschikbaar gemaakt in verschillende talen als Engels, Oekraïens en Russisch. De Oekraïense animatie over Window of tolerance is al meer dan 12.000 keer bekeken

MAteriaal om vluchtelingenkinderen te steunen

De materialen en gratis cursussen vind je op onze webpagina Vluchtelingenkinderen.

Animatie Window of tolerance en tips voor ouders

Deze animatie is een heel fijn hulpmiddel bij gesprekken met ouders en kinderen. De video legt helder en duidelijk uit wat de impact van stress kan zijn op een kind. Wat langdurige stress kan doen met de ontwikkeling van de hersenen. En hoe professionals of de ouders de kinderen kunnen helpen bij het omgaan met deze stress.

De animatie is beschikbaar in de talen: Nederlands, Engels, Oekraïens, Roemeens, Russisch en Pools.

Tips voor ouders

Bij het bekijken van de animatie Window of tolerance is een document met tips voor ouders/verzorgers opgesteld hoe je je kind kan helpen zich veiliger te voelen en om te gaan met gevoelens van hevige stress.

Dit document is beschikbaar in alle talen van de animatie:

Gratis online cursussen: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen en -jongeren

Voor leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs is er een gratis cursus om steun te bieden aan vluchtelingen. Steun van betrouwbare volwassenen is cruciaal voor het herstel van kinderen met stressklachten. Leerkrachten, docenten of pedagogisch medewerkers kunnen zo’n betrouwbare volwassene zijn, zij kunnen steun bieden en het gevoel van veiligheid van kinderen vergroten.

De cursussen zijn er ook in een aantal andere talen.

Expeditie Veerkracht

Expeditie Veerkracht gaat over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die de school en bso heeft in het versterken van veerkracht bij kinderen. Er zijn vier korte, online modules over veerkracht bij kinderen met informatie en praktische oefeningen die je meteen kan doen op de groep. Expeditie Veerkracht is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, speciaal voor basisscholen en bso’s. Expeditie Veerkracht is ook beschikbaar in het Pools, een zeer binnenkort in het Roemeens.