We delen ervaringsverhalen: met bijvoorbeeld leerkrachten, huisartsen, hulpverleners en politici. Dit doen we in een workshop, gastles, bijeenkomst of film. 'Wat maken kinderen in een onveilig thuis mee?' 'Wat kan jij als professional hier aan doen?' 'Hoe sterk maak jij je om op te komen voor het belang van het kind?' We helpen je graag met deze vragen.
Workshops Augeo Jongeren Taskforce

'Hoor en Zie mij' training

De Augeo Jongerentaskforce organiseert workshops en trainingen. De Jongeren (15-25 jaar) hebben een uitgebreide opleiding gevolgd bij een gecertificeerde trainer/coach om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. De essentie van de trainingen is inzicht te geven in de belevingswereld van kinderen zodat volwassenen keuzes kunnen maken in het belang van het kind. Meer weten over workshops

Jongerentaskforce gastles

Gastles: Maak het verschil voor een kind

We vertellen over onze eigen ervaringen, en over die van andere jongeren. Wat gaat er in een kind om als het mishandeld is? En wat voor invloed heeft dit later? Kindermishandeling en huiselijk geweld kent veel gezichten. Hoe herken je de verschillende signalen? Lees meer over gastlessen

Lees ook:

Advies

Onderzoek en advies

Op basis van onderzoek geven we advies aan politici en beleidsmakers. Hoe ons onderzoek helpt

Jongerentaskforce beleid

Beleid beïnvloeden

We denken en praten mee, geven advies aan beleidsmakers en de politiek. Overal waar de stem van jongeren nog te weinig wordt gehoord! Hoe wij adviseren

De Jongerentaskforce zoekt jou!

Wil je meedoen met Augeo Jongerentaskforce? Lees meer hierover en meld je aan!

Lees verder

Neem contact op met de Jongerentaskforce

Neem Contact op