De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck geldt voor alle professionals die werken met volwassen cliënten. Het doel is om kinderen in risicovolle situaties zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en goede hulp in gang te zetten. Maar wanneer voer je de kindcheck uit en hoe doe je dat?

Wat is de kindcheck?

De kindcheck is aan de orde als een volwassen of adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Ga bij deze groepen cliënten ook na of zij zwanger zijn. En bij adolescente cliënten met dergelijke problemen ga je na of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen.

Bij een ‘positieve kindcheck’ volg je de stappen van de meldcode. Is er geen reden tot zorg? Dan sluit je af en noteer je dat in het dossier.

Professionals die met volwassenen werken

In eerste instantie is de kindcheck bedoeld voor professionals die met volwassen cliënten werken. Zij hebben een verantwoordelijkheid in en een mogelijkheid om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Ook als je de kinderen niet ziet of niets aan de kinderen ziet, kun je je zorgen maken over hun (thuis)situatie.

Professionals die met kinderen werken

Daarnaast geldt de kindcheck voor professionals die met kinderen werken, zoals in de jeugdgezondheidszorg of op een kinderafdeling. Ook hier kunnen 'oudersignalen' leiden tot zorgen om kinderen.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.