Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. Een meldcode is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Extra Informatie

Wil je meer weten over de meldcode en de achtergrond van het besluit voor de aanpassing? Lees de speciale editie van Augeo Actueel

Rijksoverheid

Alle informatie over de meldcode en een toolkit met hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van de meldcode. Lees meer

Veilig Thuis

De website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel professionals als consumenten vinden hier korte informatie over wat huiselijk geweld en kindermishandeling is, welke signalen je kunt herkennen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat iemand thuis wordt mishandeld. Deze website is er om te helpen bij een eerste stap naar hulp en advies. Lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website vind je rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties. Lees meer

Toolkit Aandachtsfunctionaris

De Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Op de site staat informatie die je als aandachtsfunctionaris nodig hebt bij het uitoefenen van je functie. Ook vind je er tips voor scholing. Documenten en onderzoeken Het basismodel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kun je hier downloaden. Lees meer

Huiselijk Geweld

Informatiewebsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer

Veilig Thuis

Maak je je zorgen over de veiligheid of het welzijn van een kind of een volwassene? Bel Veilig Thuis, 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000! Naar Veilig Thuis

Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je zorgen hebt over een kind. Lees meer

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet je over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Geef 10 antwoorden en weet of je 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

Meldcode, wat is het

Wat is de Meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Niuwsbrief

Nieuws en actualiteit

Nieuwsbrief De laatste updates over kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader: de Meldcode is verbeterd

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Lees meer

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus Meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking voor de Meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk de 10 punten

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer