Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. Een meldcode is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Augeo Magazine

Kom meer te weten hoe meldcodes, Veilig Thuis en de inzet van beroepsgroepen bijdragen aan het bereiken van meer veiligheid en herstel voor mishandelde kinderen. Lees de speciale meldcode editie

Rijksoverheid

Alle informatie over de meldcode en een toolkit met hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van de meldcode. Lees meer

Huiselijk Geweld

Informatiewebsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer

Veilig Thuis

Het initiatief van Rijksoverheid, die hoort bij de campagne huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals en
consumenten vinden hier informatie over wat huiselijk geweld en kindermishandeling is. Kom verder te weten welke signalen je kunt herkennen, of wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand thuis mishandeld wordt. Veilig Thuis is er speciaal als eerste stap naar hulp en advies. Lees meer

Toolkit Aandachtsfunctionaris

De Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Op de site staat informatie die je als aandachtsfunctionaris nodig hebt bij het uitoefenen van je functie. Ook vind je er tips voor scholing. Documenten en onderzoeken Het basismodel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kun je hier downloaden. Lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website vind je rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties. Lees meer

Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk checklist

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Heb je het 'stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' doorlopen  of heb je twijfels? Bel Veilig Thuis; 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000.

Meldcode en Veilig Thuis