Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is regel één: doe het niet alleen.

Onveiligheid 'duurzaam' stoppen

Daarom vraag je in stap 2 van de meldcode advies aan collega’s en Veilig Thuis. En bespreek je in stap 3 je zorgen met de ouders, om met hen samen te gaan werken aan oplossingen. Wanneer je in stap 5 hulp biedt, zijn er soms tientallen hulpverleners betrokken in een gezin met complexe problemen. Samenwerking is dan cruciaal om onveiligheid duurzaam te stoppen. Want als ieder voor zich werkt aan het oplossen van problemen zoals schulden of verslavingen, wordt de veiligheid nogal eens uit het oog verloren.

Politie en onderwijs

Ook het delen van informatie met elkaar gaat nogal eens mis tussen deze professionals uit verschillende sectoren. Juist op het terrein van samenwerking, met het gezin en met andere professionals, liggen kansen om betere resultaten voor gezinnen te realiseren. Daarom besteden we daar veel aandacht aan in onze online cursussen. En realiseren we samenwerkingsprojecten tussen politie en onderwijs en tussen vrouwenopvang en onderwijs. En hebben we gewerkt aan een vernieuwde Wet Meldcode waarin beroepsgroepen en Veilig Thuis betere afspraken met elkaar moeten gaan maken over te melden gezinssituaties.

Signaleren

Verwaarlozing, misbruik en mishandeling stoppen bijna nooit vanzelf. Uit angst of schaamte praten slachtoffers en plegers er meestal niet over. Veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven jarenlang verborgen. Lees verder

Steunen

Geweld, verwaarlozing en misbruik beschadigen mensen. De stress die ze hierbij voelen, is vaak traumatiserend. Maar mensen zijn ook veerkrachtig. Lees meer

Triple 'S'

Signaleren, samenwerken en steunen zijn drie activiteiten die elkaar versterken. Als je goed wilt signaleren heb je middels samenwerking informatie van anderen nodig. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op