Geweld, verwaarlozing en misbruik beschadigen mensen. De stress die ze hierbij voelen, is vaak traumatiserend. Maar mensen zijn ook veerkrachtig.

Veerkracht

Ze kunnen herstellen en zelfs groeien van hun ervaringen met gezinsgeweld. Uit onderzoek blijkt sociale steun heel belangrijk voor deze veerkracht van deze slachtoffers. Het gaat om kleine gebaren, waarmee een kind zich gezien, gehoord en gesteund voelt. Daarvoor hoef je geen therapeut te zijn. In de manier waarop je als wijkagent, leerkracht of kinderopvangwerker je dagelijkse werk doet, ben je van meer betekenis dan je soms denkt. Daarom benadrukken wij in onze online cursussen dat een meldcode niet stopt als je hebt gemeld of hebt gezorgd dat anderen hulp kunnen bieden in een gezin: met een ondersteunende houding draag je als signalerende professional ook bij aan veerkracht. We ondersteunen het concept “trauma-sensitief lesgeven” en zorgen in onze “Handle with care”- projecten dat voor kinderen die thuis in de knel zitten, snel steun tot stand komt op school.

Signaleren

Verwaarlozing, misbruik en mishandeling stoppen bijna nooit vanzelf. Uit angst of schaamte praten slachtoffers en plegers er meestal niet over. Veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven jarenlang verborgen. Lees verder

Samenwerken

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is regel één: doe het niet alleen. Lees meer

Triple 'S'

Signaleren, samenwerken en steunen zijn drie activiteiten die elkaar versterken. Als je goed wilt signaleren heb je middels samenwerking informatie van anderen nodig. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op