Signaleren, samenwerken en steunen zijn drie activiteiten die elkaar versterken. Als je goed wilt signaleren heb je middels samenwerking informatie van anderen nodig.

Iedere betrokken partij levert een eigen en aanvullend deel: scholen, huisartsen, jeugdzorg, GGZ, politie, reclassering etc. Omgekeerd verbetert een goede signalering de samenwerking. Als signalen goed en feitelijk in kaart zijn gebracht en met het gezin besproken, biedt dit een goed vertrekpunt om met verschillende partijen aan (deel)problemen te werken.

Kinderen gezien, gehoord en gesteund

Ook steun en signaleren versterken elkaar. Een professional die zich ervan bewust is dat hij kinderen kan steunen, ook als anderen hulp gaan verlenen, blijft beter alert op signalen van (terugkerende) onveiligheid. Ze praten meer met kinderen en werken aan vertrouwen, zodat meer kinderen hun verhaal vertellen en zo beter in beeld komen. Door als professionals te signaleren, samen te werken en te steunen worden kinderen in de knel beter gezien, gehoord en gesteund.

Signaleren

Verwaarlozing, misbruik en mishandeling stoppen bijna nooit vanzelf. Uit angst of schaamte praten slachtoffers en plegers er meestal niet over. Veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven jarenlang verborgen. Lees verder

Samenwerken

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is regel één: doe het niet alleen. Lees meer

Steunen

Geweld, verwaarlozing en misbruik beschadigen mensen. De stress die ze hierbij voelen, is vaak traumatiserend. Maar mensen zijn ook veerkrachtig. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op