1. (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode

(Triage-)assistenten: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met : De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Deze cursus is ontwikkeld voor (triage-)assistenten op de post of in de praktijk. De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

Aanvullende informatie

Toets: ja

Tijd: 2 uur

Leerdoelen

  • Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
  • Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
  • Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
  • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
  • Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.


Accreditatie

  • Doktersassistenten (CADD van de NVDA): 2 punten