Hoe maak je een weging en hoe helpt het afwegingskader je daarbij? Lees de twee mini-casussen en ga in de schoenen van de professional staan. Wat zou jij doen? Heb je juist gehandeld volgens stap 4 van de meldcode?

Casus Latif

Latif heeft een gesprek met Anneke, moeder van Casper, omdat hij zich steeds vaker agressief gedraagt. Anneke reageert zenuwachtig. Als Latif dit benoemt vertelt ze aarzelend dat ze thuis mishandeld wordt, en dat dit al heel lang speelt. Ze is bezorgd om haar zoon en ze is vast van plan om weg te gaan, maar het moet wel het goede moment zijn. Ter plekke overlegt Latif met zijn directeur Chantal en via de telefoon met Veilig Thuis.

Casus Sabrina

Sabrina is alleenstaande moeder van Sanne (3) en Bas (2). Sabrina heeft vaak een alcohollucht om haar heen. Aan het gedrag van de kinderen is niets te merken. Het valt wel op dat ze er onverzorgd uitzien, te kleine schoenen dragen en ongezond eten en drinken. Als aan Sanne gevraagd wordt of ze wel ontbeten heeft, zegt ze dat er soms helemaal geen eten in huis is. Als je dit met Sabrina bespreekt vertelt zij dat ze recent hulp heeft gezocht bij de verslavingszorg. 

Deze mini-casussen horen bij thema 6 ‘Informatie wegen’.