1. Actueel
  2. Doktersassistent: ‘Dan weet ik dat er meer aan de hand kan zijn’
Meldcode

Doktersassistent: ‘Dan weet ik dat er meer aan de hand kan zijn’

Doktersassistent en triagisten spreken dagelijks veel cliënten. Vanachter de balie of aan de telefoon pikken zij heel veel op. Wat kunnen zij doen als ze het vermoeden krijgen dat een kind of een volwassene thuis niet veilig is? Daar staan we bij stil op deze Dag van de Doktersassistent.

Doktersassistent - gespreksoefeningen voor de zorg
"Aan de telefoon zei de moeder dat het kind gevallen was in de speeltuin, aan de balie zei ze dat het in huis gestruikeld was. Hoe vraag ik dan door?"
"Soms zie ik in de wachtkamer dat ouder en kind opvallend communiceren, dat het kind bijvoorbeeld angstig is en geen oogcontact maakt. Dan weet ik dat er meer aan de hand kan zijn."

Twee uitspraken van doktersassistenten. Zijn dit signalen dat er iets aan de hand kan zijn? Wat kunnen zij doen? Hoe zit het met hun verantwoordelijkheid? Is het niet iets voor de huisarts? Allemaal vragen waar je als doktersassistent of triagist weleens mee worstelt. Een ding staat vast. Je moet iets doen! Maar wat?

Dit kan jou helpen

Hoe meer je weet over kindermishandeling en huiselijk geweld en de meldcode, hoe beter je weet wat jouw rol is en wat je kan doen. Daarom heeft Augeo bijvoorbeeld handige oefencasussen voor triagisten en assistenten. Hierbij oefen je met de focusvragen (SPUTOVAMO) en het herkennen van signalen, maar ook oefen je met het uitvoeren van de kindcheck en gesprekstechnieken. Ook is er een speciaal magazine voor de huisartsenzorg met veel handige informatie.

Download publieksrapportage

Duidelijke meerwaarde van het project

De lessen die vanuit het project Levenskunde zijn gegeven worden als waardevol gezien door de betrokken projectleiders binnen het onderwijs en de welzijnsorganisaties, en een groot deel van de leerkrachten. Zij zijn blij met de extra aandacht voor het sociaal-emotionele deel van leerlingen, zeker in deze coronapandemie. Ook de meeste ouders en leerlingen staan positief tegenover de lessen. De leerlingen zijn het meest kritisch; 10 procent van hen vindt de lessen (helemaal) niet leuk. Daar staat tegenover dat 58% (heel) positief tegenover Levenskunde staat. Mogelijk zijn professionals beter in staat te zien wat de lessen op de lange termijn teweeg (kunnen) brengen terwijl leerlingen meer kijken naar wat dit op korte termijn voor hen betekent.

Meer weten over 'Les in Levenskunde?'

Momenteel kijkt Augeo welk vervolg zij aan Levenskunde geeft. Lees meer over de lessen.