Aanpak kindermishandeling

Gesprekshandreiking helpt bij aanpak kindermishandeling

Soms is het best lastig om onderzoeksresultaten om te zetten in beleid of concrete acties. Daarom verscheen er een gesprekshandreiking naar aanleiding van het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. En die handreiking blijkt echt te helpen.

Met dank aan het langlopende onderzoek in zo’n 100 gemeenten, door het Verwey-Jonker Instituut, zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. De gesprekshandreiking die Augeo gemaakt heeft, focust op vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen. Elk thema start met een mini-college met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Daarna een ‘gespreksstarter’: professionals vertellen wat zij in hun werkpraktijk rondom dit thema ervaren. Vervolgens zijn er themavragen en discussiepunten, met telkens een korte toelichting en aanvullende informatie. Het geheel is zo opgebouwd dat je met elkaar hele concrete doelen en vervolgstappen vastlegt die helpen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat de gesprekshandreiking ook echt werkt en als hulpmiddel. Enkele reacties van professionals en beleidsmakers over de gesprekshandreiking:

‘De gesprekshandreiking is afwisselend en geeft goede informatie.’

‘Het is informatief en vertelt hoe ik het kan inzetten in de praktijk.’

‘Ik ben zeer te spreken over de gesprekshandreiking’.

Gesprekshandreiking als startpunt?

Wil je ook verder met de resultaten van het onderzoek en vervolgstappen maken binnen jouw team of gemeente?

Bekijk gesprekshandreiking

Lees ook

Eindrapport Kwestie van een lange adem

Eindresultaten rapport: 'Kwestie van een lange adem' 

In het onderzoeksrapport ‘Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ lees je de resultaten van het Verwey-Jonker Instituut. Download en lees het rapport (pdf)

Toekomst Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Wat kun jij ermee doen?

Nu er meer inzicht is in de problemen binnen de gezinnen en de hulp. Kunnen er vervolgstappen gemaakt worden. Wat kun jij doen binnen jouw gemeente of organisatie? We bieden hulpmiddelen om erover in gesprek te gaan en verdere stappen te nemen. Lees meer

Resultaat Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Resultaten

Hier lees je meer over de resultaten van het onderzoek. Je kunt het complete onderzoeksrapport lezen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Hoe erg is het geweld in de gezinnen? Krijgen de kinderen hulp? Wordt het geweld minder, of stopt het? 
Bekijk de resultaten