1. Actueel
  2. Een ouder wordt boos of verdrietig
Aanpak huiselijk geweld

Help! Een ouder wordt boos of verdrietig

Praten met ouders over zorgen over hun kind is misschien wel de moeilijkste stap binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe doe je dat zorgvuldig en respectvol? En wat doe je als de emoties hoog oplopen en een ouder verdrietig wordt of boos?

Help, een ouder wordt boos of verdrietig

Hierover verscheen onlangs een artikel in Vakblad Vroeg. Dit is het magazine voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een van de zeven tips uit dit artikel is: Geef ruimte aan emotie. Overigens, de tips zijn relevant zijn voor íedereen die met kinderen en ouders werkt!

Tip 6: Geef ruimte aan emoties

Het kan zijn dat de ouders boos of verdrietig reageren op wat je naar voren brengt. Dat is heel voorstelbaar als zij horen dat een professional zich zorgen maakt over hun kind. De emoties kunnen al snel hoog oplopen, zeker als ouders de zorgen zelf niet herkennen of het gevoel hebben dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is belangrijk daar ruimte voor te bieden: als iemand zijn emoties mag uiten, is de kans groot dat deze sneller zullen zakken. Ruimte bieden doe je door ‘met aandacht voor de ander te blijven zitten’. Door je houding en met non-verbale aandacht laat je zien dat je er bent voor de ander. Daarna kan je helpen emoties weer onder controle te krijgen door een gevoelsreflectie te geven. Bijvoorbeeld: ‘Ik kan me voorstellen dat je hiervan schrikt. Ik zie dat je er boos van wordt dat ik dat zeg. Klopt dat?’ Soms zakt de emotie na één reflectie, het kan ook zijn dat het nodig is vaker een reflectie te geven en de ouder als het ware een emotionele trap af te helpen, tree voor tree.

Hier kun je alle tips lezen


Zelf oefenen

Augeo Foundation ontwikkelde, als aanvulling op de e-learning ‘Werken met een meldcode’, leerproducten waarmee je dit soort gesprekken in eigen tempo kunt oefenen. Er zijn oefeningen voor leerkrachten/docenten en pedagogisch medewerkers. En voor professionals in de zorg aan gezinnen, zieken, ouderen of mensen met een handicap.
Let op: tot 31 december bieden we de oefeningen gratis aan!

Lees meer over gespreksoefeningen