Aanpak huiselijk geweld

Het belang van tellen en vertellen bij huiselijk geweld

Het belang van school is door corona zó zichtbaar geworden. School is voor heel veel kinderen die belangrijke veilige plek. Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation pleit dan ook voor meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. ‘Daar is nog een hele wereld te winnen.’

Het belang van tellen en vertellen
Is huiselijk geweld en kindermishandeling door de coronacrisis toegenomen? Het aantal meldingen bij politie en Veilig Thuis is, zeker tijdens de eerste lockdown, niet explosief gestegen. En uit een onderzoek van Augeo Foundation en het Verwey-Jonker Instituut onder meer dan honderd gezinnen die al bekend waren bij Veilig Thuis, blijkt dat er geen grote verschillen zijn voor en na corona. Dekker: ‘Betekent dit nu dat het allemaal wel meevalt en dat iedereen zich onterecht zorgen maakt? Absoluut niet. Het onderzoek laat namelijk zien dat bij twee op de drie gezinnen – een jaar na de melding bij Veilig Thuis – nog steeds sprake is van veelvuldig en ernstig geweld. Er zitten dus nog heel veel ouders en kinderen in de knel, en zij hebben dringend hulp nodig.’

School cruciaal

Corona heeft in ieder geval veel ogen geopend en de aandacht voor geweld achter de voordeur vergroot. ‘Voor iedereen is het zonneklaar hoe cruciaal school is en dat vind ik heel positief. Natuurlijk is het onderwijs de kerntaak. Maar voor heel veel kinderen is school ook die belangrijke veilige plek. Veel kinderen in een onveilige thuissituatie hebben zoveel steun aan een meester of juf.’ Dekker weet dat er al veel op het bordje van het onderwijs wordt geschoven. ‘Maar scholen moeten het niet alleen doen. Het is de samenwerking tussen sociale professionals, jeugdzorg en onderwijs die nog beter kan. Daar is in Nederland nog een hele wereld te winnen. Uit buitenlandse studies blijkt hoe effectief deze samenwerkingen zijn. Zo zijn er voorbeelden in het buitenland waar voor alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel of gemelde situatie van kindermishandeling, een individueel leerplan wordt opgesteld door samenwerkende jeugdhulporganisaties, onderwijs en welzijn.

Lees het complete interview met Mariëlle Dekker voor Zorg+Welzijn.

Congres Huiselijk Geweld

Mariëlle Dekker is een van de sprekers op het Zorg+Welzijn Congres over Huiselijk Geweld op 8 juni.

Andere sprekers zijn o.a.: Hemeeda Lakho, Jeroen Traas en Debbie Maas. Het congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij huiselijk geweld. Het thema is ‘Inzichten door corona tijden’.