1. Actueel
  2. Hoe kun je kinderen goed betrekken bij beslissingen die hen aangaan?
Aanpak kindermishandeling

Hoe kun je kinderen goed betrekken bij beslissingen die hen aangaan?

In artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van kinderen staat dat alle kinderen het recht hebben hun mening te geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Hun mening moet bovendien serieus genomen worden. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Betekenisvolle participatie

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich écht gezien en gehoord voelen bij beslissingen die hen aangaan, is het belangrijk dat zij daar op een goede manier bij worden betrokken. Ofwel: er moet sprake zijn van betekenisvolle participatie. In de animatie van het VN-kinderrechtencollectief krijg je handvatten die je daarbij als beleidsmedewerker, consulent, wijk- of jeugdteam medewerker of jeugdhulpverlener helpen.

Bekijk animatie

Het kind centraal zetten

Ook bij het omgaan met vermoedens van kindermishandeling is het belangrijk kinderen zelf te betrekken. Als professional wil je dat natuurlijk doen. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? Wanneer en hoe? In Kind Centraal leren professionals aan de hand van zes onderwerpen met steeds een korte, uitdagende oefening hoe zij kinderen meer kunnen betrekken bij beslissingen die het kind aangaan. Zodat deze kinderen zich nog beter gezien, gehoord en gesteund voelen.
Naar Kind Centraal

Kinderen betrekken

Lees je liever alles over hoe je kinderen kunt betrekken? In dit artikel lees je welke stappen je kunt nemen. En wil je nog meer weten? In het themanummer Augeo Magazine dat samen met Augeo Jongerentaskforce is gemaakt, krijg je daarover informatie en tips van ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers:
Lees Augeo Magazine 21