1. Actueel
  2. Hoe kun je pesten effectief aanpakken?
Aanpak kindermishandeling

Hoe kun je pesten effectief aanpakken?

Ieder kind wordt weleens geplaagd. Dat is niet per se leuk, maar het kwetst je niet en is niet iets structureels. Pesten is een ander verhaal. Wat kun jij hier aan doen als leerkracht of docent? Ken je de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pesten? En weet je hoe je dit bespreekbaar maakt?

Pesten - hoe kun je het voorkomen?

Vanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown steeg het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief. Kinderen weten vaak niet goed wat ze moeten doen als ze (digitaal) worden gepest of buitengesloten. Uit een steekproef in het onderzoek blijkt dat van de 70 kinderen die had besloten om iemand in vertrouwen te nemen, zich uiteindelijk 46 niet geholpen voelde.

Hoe herken je pesten?

Als leerkracht, docent, mentor of zorgcoördinator speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Veiligheid is de basis voor hun ontwikkeling. Kinderen leren beter als ze zich veilig voelen. Als er niet op tijd ingegrepen wordt bij pesten, kunnen de lichamelijke en geestelijke gevolgen ingrijpend zijn en lang doorwerken. Maar hoe herken je de signalen dan? Het pesten gebeurt vaak stiekem en vervelend gedrag is niet altijd meteen te duiden als pesten. Hier lees je meer over de mogelijke signalen van pesten.

Wat kun je doen om pesten te voorkomen?

Augeo Foundation heeft verschillende cursussen die je leren wat jij kan betekenen voor kinderen of jongeren die zich onveilig voelen op school door pestgedrag. Bijvoorbeeld de online cursus ‘Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten’, deze geaccrediteerde cursus is er zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er cursussen over cyberpesten. Wil je eens kijken of zo’n cursus iets is voor jou of je de medewerkers van je organisatie? Dan kun je eens een korte demo-cursus doen.

Bekijk alle cursussen over pesten ›