1. Actueel
  2. Kindvriendelijke versie van rapport VN-Kinderrechtencomité
Aanpak kindermishandeling

Kindvriendelijke versie van rapport VN-Kinderrechtencomité

Iedere vijf jaar voelt het VN-Kinderrechtencomité Nederland aan de tand over kinderrechten. Ondanks vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden, valt er nog veel te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief vertaalde de aanbevelingen van het VN-Comité en liet jongeren meeschrijven aan een kindvriendelijke uitgave.

Op 11 oktober overhandigen jongeren dit advies aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS), daarbij dringen ze aan op actie. Het ‘grote-mensen-rapport’ met de aanbevelingen verscheen eerder dit jaar.

Wat zegt de kindvriendelijke uitgave over ‘Geweld tegen kinderen’?

‘Alle vormen van geweld tegen kinderen moeten worden onderzocht en er moet worden ingegrepen. Ook in het geval van verwaarlozing of (online) seksueel misbruik. Kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius moeten beter beschermd worden tegen misbruik, huiselijk geweld en lijfstraffen.

Verder moet ervoor worden gezorgd dat kinderen makkelijk aangifte kunnen doen als zij slachtoffer zijn van geweld. Ook moeten zij toegang hebben tot goede en kindvriendelijke ondersteuning, bijvoorbeeld psychologische therapie.

Ook moeten experts onderwijs krijgen zodat zij het eerder zien als er iets aan de hand is en dus sneller kunnen handelen. Verder moeten kinderen die zelf dader zijn van bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend (kwetsend) gedrag toegang krijgen tot goede hulp.’

Lees de kindvriendelijke versie

Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief: Het VN-Kinderrechtencomité is glashelder over wat Nederland te doen staat als het gaat om kinderrechten. 'Veel punten herkennen wij helaas. Het is zorgelijk dat zo veel zaken niet zijn aangepakt sinds de vorige aanbevelingen.'

Over het Kinderrechtencollectief

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het collectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes Nederland en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut en heeft daarnaast nog vele andere partners.
Zie ook kinderrechten.nl.