Veerkracht

Veerkracht versterken bij kinderen en jongeren in kwetsbare wijken door Levenskunde

Scholen kunnen nu een aanvraag doen

Hoe ga je als kind om met tegenslag en ingrijpende gebeurtenissen? Speciale lessen, gericht op het versterken van veerkracht, kunnen daarbij helpen. Het project Levenskunde van Augeo Foundation zet in op het versterken van veerkracht van kinderen, met name op scholen in kwetsbare wijken. Veerkracht is daarbij overigens meer dan een les, het is onderdeel van de visie op onderwijs dat door de hele school gedragen wordt.

lessen levenskunde op scholen

Kinderen die lekker in hun vel zitten en blij zijn in de klas, onthouden beter en halen betere leerprestaties. Veerkracht - als aanvulling op sociaal emotioneel leren - zorgt ervoor dat kinderen op school ook leren dat tegenslagen bij het leven horen en dat je vaardigheden kunt leren om hiermee om te gaan. Juist kinderen in kwetsbare wijken hebben vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven en hebben die veerkracht extra nodig. School kan een belangrijke rol spelen bij het leren ontwikkelen hiervan. Het project Levenskunde helpt daarbij.

Hoe ziet Levenskunde op school er uit?

In het project Levenskunde geeft Augeo Foundation financiële ondersteuning voor scholen die veerkrachtversterkend onderwijs in hun curriculum willen opnemen en onderdeel willen maken van hun schoolcultuur. De lessen zijn gericht op het versterken van veerkracht en worden gegeven aan de hele klas. Sociaal emotioneel leren vormt de basis voor het werken aan veerkracht. De focus op veerkracht onderscheidt zich echter doordat scholen zich meer bewust zijn dat leerlingen ingrijpende gebeurtenissen meemaken en dat scholen leerlingen kunnen helpen om die gebeurtenissen het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leerlingen één of meer ingrijpende gebeurtenissen meemaakt.

Scholen kunnen een aanvraag doen

Scholen met leerlingen uit kwetsbare wijken kunnen een voorstel indienen bij Augeo Foundation. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de Levenskunde-pagina.