Als medewerker bij de gemeente kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of met zorgelijke opgroeisituaties. Bijvoorbeeld als je werkt als leerplichtambtenaar, medewerker bij een zorgloket, Wmo-consulent, consulent schuldhulpverlening, aandachtsfunctionaris of lid van een sociaal wijkteam. Maar hoe weet je nou of een situatie echt zorgwekkend is? Hoe spreek je ouders of andere familieleden daarop aan? En wat moet je doen als je denkt dat iemand thuis echt niet veilig is? Met het online lesmateriaal van Augeo Academy leer je huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en te handelen volgens een meldcode.

Hoe helpt Augeo gemeenten?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je signalen herkent en weet wat je kan doen voor een kind. Augeo academy heeft voor gemeenten onder meer cursussen over het werken met een meldcode, mantelzorgondersteuning, de langetermijngevolgen van kindermishandeling en communiceren over geweld.

Regierol voor gemeenten

Naast de werkgeversrol heeft de gemeente ook een regierol voor organisaties binnen de gemeente, zoals de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en het onderwijs. Ook voor die organisaties heeft Augeo academy speciale online cursussen over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onderzoek en actualiteit

Om goed te weten waar jij als professional in het beroepsonderwijs behoefte aan hebt, zorgen wij ook dat wij goed op de hoogte blijven. Dat doen wij om professionals in het beroepsonderwijs, kinderen en gezinnen nog beter te ondersteunen en begrijpen. Voor jou als professional in het beroepsonderwijs hebben we onder andere een gratis voorbereidingscursus ontwikkeld. Een handige opstart wanneer je zelf geen of weinig ervaring hebt met het lesgeven over huiselijk geweld. Je krijgt veel praktische tips van ervaren collega's, bijvoorbeeld over het omgaan met emotionele reacties of het reageren op eigen ervaringen van studenten.

Meer lezen en leren voor gemeenten

Wat vinden gemeenten van Augeo Academy?

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.