Op veel afdelingen van de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen in Europa is er geen standaard screening op kindermishandeling en verwaarlozing (Kindcheck). Samen met onder andere Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis werkt Augeo eraan om de bewustwording en signalering van kindermishandeling bij artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp van Europese ziekenhuizen te vergroten.

De samenwerking op dit gebied is met Erasmus MC en met de besturen van de Europese beroepsvereniging voor Spoedeisende Hulp artsen (EUSEM) en de Europese beroepsvereniging voor Spoedeisende Hulp verpleegkundigen (EuSEN).

Doel van deze samenwerking is om artsen en verpleegkundigen tools (screeningsinstrument) aan te reiken en scholingsmogelijkheden (e-learning) voor een betere signalering van kindermishandeling in hun ziekenhuis.

In 2019 is er een groot Europees onderzoek uitgevoerd onder Europese ziekenhuizen. Daaruit bleek dat ongeveer 75% van de SEH afdelingen geen screeningstool heeft om kindermishandeling te herkennen. Op veel SEH afdelingen is de detectie van kindermishandeling en verwaarlozing op basis van oudersignalen (kindcheck) niet geïmplementeerd. Verder is er een algemene behoefte aan meer training.

In mei 2023 is een pilotonderzoek gestart naar de implementatie van een ‘Child Abuse and Neglect (CAN) Readiness Package’ in drie Europese ziekenhuizen. Dit is een uitgebreide toolkit met onder andere een gevalideerd screeningsinstrument, een best practice voorbeeld van ziekenhuisbeleid en online cursussen over signalering van kindermishandeling en communicatie voor artsen en verpleegkundigen.