De kinderrechtenorganisatie UNICEF biedt hulp bij acute nood en hulp op lange termijn. Met UNICEF Nederland werkt Augeo Foundation in diverse projecten samen voor een veiligere omgeving voor kinderen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De projecten richten zich op preventie en vroegsignalering, het implementeren van de beschermingscode en het vergroten van kennis op het gebied van kindermishandeling. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de mensen ter plekke.

Aruba

Samen met UNICEF Nederland bieden we aan de overheid van Aruba en NGO's op Aruba ondersteuning bij de implementatie van de beschermingscode, de zogenaamde Codigo di Proteccion. Augeo gaf advies en ontwikkelde in samenwerking met hen diverse ondersteunende materialen. Tevens is er bijgedragen aan bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over o.a. ervaringsdeskundigheid, jongerenparticipatie en implementatie binnen de medische sector. Eind 2023 was de lancering van een nieuwe digitale toolkit en een inhoudelijk magazine (Asertivo). Het doel is dat professionals die met kinderen werken sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren.

Lees meer over digitale toolkit en Asertivo magazine Aruba ›

Sint Maarten

Augeo Foundation ondersteunt sinds 2019 collega-organisatie UNICEF bij de uitvoering van het ‘Child Resilience and Protection Project’. Dit project is in samenwerking met de overheid van Sint Maarten en het Trust Fund voor Sint Maarten, beheerd door de Wereldbank. Er is een actieve overheidswerkgroep die zich richt op kinderbescherming, er is een preventieprogramma voor positief ouderschap ontwikkeld, scholen zijn getraind in traumasensitief lesgeven en professionals krijgen via het Growing Up Safe Magazine informatie en achtergrond over vraagstukken die bij hen leven. Daarnaast organiseerden we een reeks workshops waarbij een betere samenwerking tussen jeugdbescherming, politie, (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs centraal stond. Sinds 2023 adviseren en ondersteunen we de overheidswerkgroep ‘Child Protection Working Group’ ook bij de ontwikkeling van de beschermingscode en implementatie daarvan.

Bekijk het Growing Up Safe Magazine ›

Curaçao

Het Awareness raising and Capacity building Toolkit for European and Caribbean Children (ACT4ECC) project is gericht op het verbeteren van de preventie en vroege signalering van kinderen die in de knel zitten. Om het bewustzijn en de capaciteitsopbouw van professionals die met en voor kinderen werken te vergroten zijn een online toolkit en magazine ontwikkeld. Dit project wordt gecoördineerd door UNICEF Nederland, en uitgevoerd in samenwerking met de lokale overheden van Aruba en Curaçao, de Universiteit van Curaçao, Augeo Academy en de Vereniging van Overzeese Landen en Gebieden. Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Unie programma Burgers, Gelijkheid, Rechten en Waarden. Net als voor Aruba, waren ook hier workshops, en ontwikkelden we een toolkit en een magazine (Kurashi) voor professionals.

Lees meer over de Digitale toolkit Curaçao en Kurashi Magazine Curaçao.